Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ekologiska Lantbrukarna kritiserar vikande eko-försäljning

Handeln har svikit ekobönderna, och livsmedelsindustrin saknar idéer, enligt Ekologiska Lantbrukarna.
– Om man menar allvar med sitt hållbarhetsarbete kan man inte ställa ekologiska, lokalproducerade och vegetariska varor mot varandra, säger verksamhetsledaren Sofia Sollén-Norlin.

Ekologiska Lantbrukarna kritiserar vikande eko-försäljning
Foto: Shutterstock.

I dag släpper Ekologiska Lantbrukarna en ny marknadsrapport med prognoser för 2020 och utblick i Europa. Här förutspås att den svenska, ekologiska arealen kommer att minska under 2021 efter några år med snabb tillväxt.

Nu riktar organisationen skarp kritik mot dagligvaruhandelns sätt att exponera och sälja ekologiska produkter:

För några år sedan ropade alla efter mer ekologiska råvaror och ekobönderna levererade. Det tar flera år för en gård att ställa om till ekologisk produktion. Nu när utbudet finns måste butikerna bli bättre på att ta in och exponera sitt ekologiska sortiment igen, i stället kan man se ett minskat intresse. Ekobönder drabbas hårt av handelns kortsiktighet, säger Sofia Sollén-Norlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Enligt Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel har inte intresset i handeln minskat, men ekologiskt konkurrerar allt mer med andra mervärden, såsom svenskt och lokalproducerat.

– Ekologiskt, svenskt och vegetariskt är starka konsumenttrender nu och konsumentefterfrågan avgör alltid i slutändan. För dagligvaruhandeln är det avgörande att vara uppdaterad kring konsumentattityder och trender för att kunna ta in de produkter som säljer, säger hon.

Rapporten innehåller även en genomgång av Europamarknaden för ekologiska livsmedel. Tyskland, som är världens näst största marknad för ekologisk mat, omsätter över 100 miljarder kronor och har bara hälften så stor ekokonsumtion per capita som Sverige och Danmark.

– Ekobönderna i Sverige är världsledande och vi har stora tillväxtmarknader nära inpå oss. Var finns viljan och idéerna hos livsmedelsindustrin för att ta till vara på den potentialen?, frågar Sofia Sollén-Norrlin.

ELLEN LARSSON/AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: