Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ekomjölken ökar – igen

Produktionen av ekologisk mjölk fortsätter att öka, enligt färska siffror från Jordbruksverket. Under förra året var hela 17 procent av den totala mjölkinvägningen ekologisk.

Ekomjölken ökar – igen
Foto: Shutterstock.

Under förra året ökade invägningen av ekologisk mjölk vid mejerierna med 51 000 ton eller 12 procent till 465 000 ton. Det innebär att 17 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2018.

Andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt fram till och med 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg andelen på en relativt stabil nivå för att återigen öka under perioden 2016-2018. Mejeriernas produktion av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter var oförändrad mellan åren 2017 och 2018 medan produktionen av ekologisk grädde ökat med 10 procent.

Vad gäller ekologiska ägg så vägdes 20 500 ton sådan ägg in i partihandeln under förra året, vilket motsvarar 17 procent av den totala mängden invägda ägg – och ungefär samma nivå som året innan. Sett ur ett längre tidsperspektiv har dock invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt; sedan 2010 har partihandelns invägning ökat med drygt 90 procent.

AGNETA RENMARK

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Triolab