Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Etik och ursprung står högt i kurs när svenskarna köper mat

Ursprung är det viktigaste när svenska konsumenter handlar mat. Och vi oroar oss sällan över att bli sjuka av maten. Allt enligt en färsk undersökning från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA.
– Det är roligt att svenskarna litar på maten, säger Christina Lindahl på Livsmedelsverket.

Etik och ursprung står högt i kurs när svenskarna köper mat
Foto: Shutterstock.

Food safety in the EU

En enkätundersökning utförd av Kantar på uppdrag av European Safety Authority, EFSA under april 2019. 27 000 respondenter över 15 år, från EU:s 28 medlemsstater, intervjuades i sitt hem på sitt modersmål.

Svenskar skiljer ut sig i den undersökning som EFSA genomfört bland EU:s invånare för att ta reda på hur inställningen och kunskapen om mat ser ut. Resultatet visar bland annat vilka prioriteringar konsumenterna i de olika EU-länderna gör när de handlar mat och vad de känner oro för.

När svenska konsumenter handlar mat är matens ursprung den allra viktigaste aspekten (65 procent). Därefter följer matens näringsinnehåll (48 procent) och etiska värderingar såsom djurvälfärd och miljö (47 procent). På delad fjärde plats följer smak och pris (42 procent). Variationen mellan olika EU-länder är stor och Sverige är ett av de länder där matens ursprung är allra viktigast. Sverige är också det enda land som har just de etiska aspekterna på sin topp-tre lista.

Svenska konsumenter har även högst kännedom inom EU om mat och de risker som finns förknippade med mat – men har även generellt större tilltro till matens säkerhet jämfört med konsumenter i andra EU-länder. Sverige är det land där medborgarna har högst förtroende för sina myndigheter.

– Det är roligt att se att svenskarna litar på maten. Och att konsumenterna har ett sådant stabilt förtroende för de myndigheter som finns inom livsmedelskedjan. Det är ett viktigt förtroende som vi hela tiden arbetar för att förtjäna – genom kunskap, öppenhet och en effektiv kontroll, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket, i en kommentar.

Svenskarnas största källa till oro är antibiotika i kött (75 procent), vilket är den högsta noteringen i EU. Därefter följer miljögifter i fisk, mejeriprodukter och kött (62 procent) och rester av bekämpningsmedel i maten (57 procent).

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: