Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ett världsunikt samarbete inleder Livsmedelsdagarna i Tylösand

Det skruvade matlandskapet är temat för 2018 års upplaga av Livsmedelsdagarna. Först ut är initiativet Hållbar Livsmedelskedja, som vill driva utvecklingen och lösa problemen genom samverkan.

Ett världsunikt samarbete inleder Livsmedelsdagarna i Tylösand
Initiativet Hållbar livsmedelskedja företräddes på scenen av Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, Anna Richert expert på matfrågor på WWF, och Agneta Påander, hållbarhetschef på Orkla Foods Sverige.

Studiebesök hos SIA glass, ölprovning hos Krönleins Bryggeri eller champagneprovning hos Champagneimport i Halmstad. Livsmedelsdagarna inleddes med sinnliga utmaningar innan ett seminariumkring ”hållbara produkter i en hållbar livsmedelskedja för affärer i en hållbar framtid” tog vid:

– Målet är att nå en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till år 2030, säger Anna Richert, expert på matfrågor på Världsnaturfonden och även för Hållbar Livsmedelskedja.

Bakom initiativet står fjorton ledande företag i den svenska livsmedelskedjan där både primärproducenter, livsmedelsindustri och dagligvaruhandel ingår. Syftet är att tillsammans driva utvecklingen, lösa problem och på så sätt åstadkomma konkreta resultat.  

– Inget enskilt företag sitter ensamma på lösningarna utan nyckeln till framtiden är ökad samverkan i värdekedjan. Samverkan är viktigt för att åstadkomma konkreta resultat, säger Anna Richert, och tar matsvinn som konkret exempel:

– En del av svinnet uppstår på grund av hur affärsrelationer och avtal är utformade. När företagen möts blir det uppenbart var och hur svinnet uppstår.

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, förklarar att mycket av arbetet handlar om att göra väsentlighetsanalyser kring allt från vatten och djurvälfärd till biologisk mångfald och kemikalier.

– I dagsläget är det är till exempel tillåtet att importera livsmedel som innehåller bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Men ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi inte ha sådana produkter i handeln. När vi tillsammans lyfter frågan kan vi komma längre, säger hon.

Ett tydligt resultat av arbetet är den vägledning som tagits fram för att få fram fler hållbara produkter i livsmedelskedjan och för att göra det enkelt för konsumenten att välja mer hållbara produkter. Det är ett levande dokument som är tillgängligt för alla, och som löpande uppdateras och som både innehåller en analys av vad företagen behöver adressera, och visar exempel på olika åtgärder som företagen kan vidta ”för att lyfta botten och växa på toppen”.

– Att öka andelen bra produkter i toppen är något som redan sker genom att företagen till och med tävlar i att bli bäst – man vill kunna erbjuda bra alternativ till sina kunder och få uppmärksamhet för det. Det är en större utmaning att lyfta botten – att fasa ut de så kallade fulprodukterna från branschen, säger Anna Richert, och förklarar att initiativet att samla hela branschen på det här viset är världsunikt.

Företagen bakom Hållbar livsmedelskedja ärArla, Axfood, Coop, Fazer, HKScan, Ica Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, Pågen, Risenta, Tetra Pak, och Unilever.

Många av er är ju konkurrenter ihop. Hur funkar det att jobba tillsammans?

– Vi har ju alla samma målbild, nämligen att driva livsmedelssektorn i en hållbar riktning. Det är så tydligt att vi inte kan göra det arbetet var och en utan bara genom att arbete tillsammans, säger Agneta Påander, hållbarhetschef på Orkla Foods Sverige.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019