Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Expertpanelen: "Sverige är en fantastisk testbädd"

Absolut vodka, havredryck och andra svenskproducerade drycker säljer bra i stora delar av världen. Men vad blir Sveriges nästa exportsuccé?
Det undrar Livsmedelsföretagen – och bjöd in en namnkunnig panel att spåna fram svaret.

Expertpanelen:
Foto: Agneta Renmark.

Under förra året inleddes en historisk satsning på livsmedelsexporten med målet att fördubbla den till år 2025, till 100 miljarder kronor. Men för att nå det behöver takten öka.

– Många nytillkomna företag tänker export redan från dag ett. Problemet är att många medelstora företag är nöjda med den svenska marknaden och är för försiktiga, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Oatly är ett gott exempel på företag som verkligen lyckats globalt, med en årlig tillväxttakt på 30 procent.

– Våra främsta framgångsfaktorer, förutom att ha en bra produkt, är kommunikationen och att vi satsar så mycket på forskning och utveckling, säger Cecilia McAleavey, direktör för hållbart ätande på Oatly.

Hon förklarade även att Sverige är ”en fantastisk testbädd tack vare våra nyfikna och trendkänsliga konsumenter”.

Men vad ska vi då exportera?

Tja, enligt panelen handlar det om att fortsätta med det vi redan är bra på, drycker inte minst. Men även att exportera produkter, lösningar och kunskap kring hälsa och hållbarhet – nya koncept som kan ”rädda världen”.

– Vi ska inte bara skicka runt en massa varor utan exportera kunskap och teknik, sa Charlotte Lorentz, vd på Krinova, och lyfte fram Gårdsfisk som ett bra exempel på något som är hållbart och hälsosamt men där man inte bara exportera själva produkten utan hela affärsmodellen.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev