Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Få ungdomar lockas av charkuteriutbildning

Ester Mosessons i Göteborg är det enda gymnasiet i Sverige som har utbildning inom kött och charkuteri. Det är få elever som går programmet.

Få ungdomar lockas av charkuteriutbildning
Charkuteriföretag behöver arbetskraft men färre ungdomar går yrkesförberedande gymnasieutbildningar.

Klassens tre elever i årskurs två  fanns på plats i ett eget bås på Chark-SM. De berättar att de är positiva till sin utbildning och mycket nöjda med situationen på arbetsmarknaden. Branschen har ett stort behov av utbildad arbetskraft, så det kommer att vara lätt för dem att få jobb när skolan är slut.
Trots att utbildningen bara finns på en gymnasieskola i landet har klassen endast tre elever.
– Vi har aldrig haft så få elever i klassen tidigare, det brukar vara runt tio, säger Marianne Persson, rektor på Ester Mosessons gymnasium.
Hon är bekymrad över det sjunkande antalet ungdomar som söker till gymnasieskolans livsmedelsprogram och andra yrkesinriktade program. På Ester Mosessons vet man att eleverna trivs och det finns statistik som visar att de allra flesta får jobb efter avslutad utbildning. Företag ringer och vill komma till skolan för att träffa ungdomarna och helst rekrytera dem innan de är klara med sina utbildningar.
– Det är Gymnasiereformen 2011 som skapat problemet, och det är inte bara ett problem för skolan utan för hela samhället. Sedan 2011 har elevantalet på de yrkesförberedande programmen minskat med 30 procent samtidigt som antalet ungdomar i årskullarna som söker till gymnasieskolan har ökat, säger Marianne Persson.

Hon menar att man med den senaste gymnasiereformen utbildar för arbetslöshet och förklarar sitt resonemang med att en del av de ungdomar som söker till de högskoleförberedande utbildningarna, som har en mer teoretisk profil, skulle prestera bättre på en yrkesförberande utbildning.
I stället går de ut skolan med svaga resultat som inte räcker för att komma in på högskolan eller att söka jobb. Arbetslöshet är en dålig start på det vuxna livet.
– De högskoleförberedande utbildningarna anses ha högre status och är dessutom billigare för skolorna att driva. De mer praktiska utbildningarna kallas för yrkesförberedande, trots det utgör de också en bra grund för vidare studier om man vill fortsätta att studera på högskola.

Ester Mosessons har 550 elever varav drygt 400 går på gymnasieskolans program. Det är en stor skola och Marianne Persson är inte orolig för skolans framtid.
– Vi klarar oss länge än, men det är klart, vi har tappat många elever under de senaste åren och om det fortsätter i samma takt så blir det tufft för oss också. Jag har en större oro för ungdomarna och för samhället, att dagens gymnasieskola utbildar för arbetslöshet, samtidigt som det finns ett stort behov av arbetskraft.


Text: Anna K Sjögren

Taggar

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev