Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Fiskodling värd miljarder ska byggas i Bohuslän

Europas största landbaserade fiskodling ska byggas i Sotenäs kommun. Det handlar om en investering på mellan 17 och 20 miljarder kronor.
– Det här blir det mest kompletta akvakulturområdet vi har sett i hela världen, säger Roy Høiås, vd på Lighthouse Finance som står bakom jätteinvesteringen.

Fiskodling värd miljarder ska byggas i Bohuslän
Sotenäs är ett centrum för fisk och fiskproduktion. I den här byggnaden, som kallas Symbioscentrum, har tankarna om landbaserad laxodling utvecklats. Foto: Ronald Hagberth.

I Sotenäs finns Nordens största marina livsmedels- och sjöfartsindustri. Kommunen har ambitionen att bli ledande i Sverige på cirkulär ekonomi och symbiosarbete inom nya hållbara näringar.

Nu har kommunen ingått en överenskommelse om en ny företagsetablering, vilket presenteras som” Europas största landbaserade fiskodling” på ett 75 hektar stort industriområde.

– Jordens befolkning växer, vilket innebär en allt större efterfrågan på sjömat som är producerad på ett hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M). 

Han berättar att det hela kommer att innebära drygt 2 000 nya arbetstillfällen, inte minst med tanke på de synergieffekter som projektet medför med industri för att producera fiskfoder, pallar för transporter och så vidare.

Bakom satsningen står bland annat Lighthouse Finance, ett globalt företag som är specialiserat inom fiskenäringen.

–  Intresset för att etablera landbaserade fiskodlingar är något av det som växer snabbast inom marknaden just nu. Vi jobbar med flera olika länder och aktörer inom hela livsmedelskedjan för att tillsammans bygga en bärkraftig, industriell produktion, säger Roy Høiås, vd på Lighthouse Finance.

Just nu tillsttåndsprövas en anläggning för 4 000 ton odlad lax per år. Utbyggnaden kommer att ske etappvis och vara klar inom fem år. Det kan komma att handla om så stora volymer som 100 000 ton på årsbasis.

–  Intresset för att etablera landbaserade fiskodlingar är något av det som växer snabbast inom marknaden just nu. Vi jobbar med flera olika länder och aktörer inom hela livsmedelskedjan för att tillsammans bygga en bärkraftig, industriell produktion, säger Roy Høiås.

 AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: