Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Fler svenska biodlare ska minska honungsfusket

Honung är ett av världens mest förfalskade livsmedel, något som inte minst drabbar den svenska produktionen av honung.
– En större inhemsk produktion minskar utrymmet för importerad prisdumpad honung, säger Staffan Tegebäck på Biodlingföretagarna.

Fler svenska biodlare ska minska honungsfusket
Honungens ursprung kan fastställas med pollenanalys. Lokal flora ger den unika smaken från varje plats. Foto: Anna Lind Lewin.

Så görs kontrollen

Livsmedelsverket utför årliga kontroller för restsubstanser på levande djur och animaliska produkter, däribland honung, i enlighet med ett gemensamt kontrollprogram för hela EU. I Sverige sker denna provtagning i samarbete med Svensk Honungsförädling i Mantorp. Provtagning på honung görs i syfte att kontrollera förekomst av vissa restsubstanser som läkemedel och vissa främmande ämnen.

Nyligen avslöjades en säljaremed ett parti asiatisk honung märkt som svensk.

– Frågan är inte om det kommer att dyka upp fler förfalskade partier utan när, säger Carl Ljungkvist, vd för Svensk Honungsförädling i Mantorp, som är ett av de största företagen i honungsbranschen och som levererar till såväl dagligvaruhandel som livsmedelsindustri och restauranger.

Svensk Honungsförädling har 70-talet lokaldepåer med anslutna biodlare runt om i landet och arbetar enligt ett upparbetat system för kontroll. 
– Vi har rutiner och tar stickprover på varje leverans och testar även smak och lukt. På våra lokaldepåer och regiondepåer informerar vi ständigt om hur viktigt det är med provtagning. Det är oerhört synd att förfalskningar dyker upp men det är ett hälsotecken att det upptäcktes innan det kom ut i handeln, säger Carl Ljungkvist.

Nina Gazi på Dagab är ansvarig för honungsinköpen på Axfood. Hon tror att det faktum att svensk honung är en bristvara ökar risken för fusk.

– Vi vill ha så mycket inhemsk honung som möjligt i butikerna men det är en utmaning att köpa in från många små leverantörer. Vi hanterar det genom att ha långvariga relationer med våra svenska odlare och gör slumpmässiga kontroller på vårt eget märke Garant. Vi förutsätter att honungen vi köper från våra underleverantörer är den som vi avtalat om. Om det dyker upp misstanke om fusk, testar vi alltid och skulle det då påvisas att det är falsk honung så återkallar vi produkten, säger hon.

Staffan Tegebäck på Biodlingsföretagarna menar att kontrollen av svensk honung fungerar.
– När prisskillnaden mellan en halvkilosburk svensk honung och en kinesisk kan vara 60 kronor förstår man att det finns pengar att tjäna. Han menar vi måste producera mer honung i Sverige för att minska den billiga importen.
– Biodlingsföretagarna arbetar nu för att utbilda biodlare i hur man kan driva sin biodling mer rationellt och hålla fler samhällen. Vi undersöker hur nyutbildade yrkesbiodlare ska kunna få möjlighet att låna en mobil slunga så att de kan använda sina pengar till att köpa fler bisamhällen i stället.
Ett annat utvecklingsprojekt är en lastväxlare eller kran som gör att man snabbt flytta 20-talet bisamhällen samtidigt och på så vis göra tidsbesparande och skonsamma förflyttningar, vilket underlättar vid pollineringsuppdrag.

I dag producerar vi i Sverige runt 50 procent av den honung vi konsumerar.
– Årets skörd varierade kraftigt med rekordskördar på vissa håll i Blekinge, Skåne och Halland medan jag hade sämsta skörden på länge hos mig här i Sörmland. Den typen av variationer kommer vi alltid att ha, säger Staffan Tegebäck.

 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019