Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Förbrukningen av plastkassar måste minska

Den 7 februari arrangerade tidningen nord emballage en heldagskonferens i Stockholm på temat bärkassar som samlade ett sextiotal deltagare från branschen.

Förbrukningen av plastkassar måste minska

Talare från myndigheter, organisationer, företag och handel presenterade fakta och synpunkter. Första talare var Malin Göransson från Naturvårdsverket som redogjorde för det EU-direktiv som myndigheten nu arbetar med och som har målet att år 2019 ska varje person förbruka max 90 kassar per person och år.

Företrädare för pappers- och plastindustrin var tydliga med att det behöver utföras fler livscykelanalyser för att bättre kunna jämföra miljö- och klimatpåverkan av olika typer av bärkassar.

Anna Jönsson, Svensk Dagligvaruhandel, var på plats och berättade hur branschorganisationen nu arbetar tillsammans med Naturvårdsverket för att målet om färre plastkassar ska uppnås. Det är i dagligvarubutikerna som konsumenterna ska få information och motiveras till förändring.

Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, menade att den norm som säger att man bär hem sin mat i en plastkasse måste förändras. I Sydkorea har man till exempel förbjudit plastkassar helt, därför går det att göra här också, sa Louise Ungerth.

Av Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent, fick deltagarna veta att plasten sakta fyller världshaven och att nedskräpningen måste upphöra. I den avslutande paneldiskussionen höll företrädare för plastindustrin med om att konsumtionen och nedskräpningen ska minska men betonade att återvinningen måste öka och att man samtidigt hittar nya användningsområden för återvunnen plast. 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: