Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Fortsatt torskstopp i Östersjön

Ett fortsatt förbud för torskfiske i östra Östersjön. Det beslutades av EU:s fiskeministrar nu i veckan.
– Det är en följd av de utmaningar våra fiskbestånd står, säger Niclas Törnell, tillförordnad avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Fortsatt torskstopp i Östersjön
Foto: HaV.

Nu har EU:s fiskeministrar fattat beslut om kvoter för fisket i Östersjön under 2020, vilket gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Vad gäller torskfisket i östra Östersjön blir det i princip noll.

Vi noterar att ministerrådets beslut innebär sänkningar av alla Sveriges fiskemöjligheter. Det är en följd av de utmaningar våra fiskbestånd står inför som är kopplat till förändringar i havens ekosystem och miljö. Vi påbörjar nu tillsammans med Jordbruksverket en bred dialog om ett framtida hållbart fiske, säger Niclas Törnell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Den svenska delegationen som deltog i förhandlingarna leddes av landsbygdsminister Jennie Nilsson. I diskussionen om fiskekvoter har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske.

Tidigare i sommar nödstoppade EU-kommissionen fisket av östra torskbeståndet i Östersjön efter att ICES rekommenderade att det inte ska fiskas på det östra torskbeståndet under 2020 "då beståndssituationen är mycket allvarlig". 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Bergstrom & Hellqvist wide Nyhetsbrev