Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Fossilfritt på Spendrups bryggeri – egen drav en del av lösningen

Sedan i höstas använder Spendrups uteslutande förnybar energi i produktionen i Grängesberg. Nu ska man öka användningen av egna restprodukter.
– Ett stort och viktigt steg på vägen mot vårt mål att ha en helt fossilfri verksamhet år 2025, säger teknikchefen Hans Lindgren.

Fossilfritt på Spendrups bryggeri – egen drav en del av lösningen
Foto: Spendrups.

Spendrups mål att såväl produktionen som transporterna ska vara fossilfria 2025 är snart verklighet. Sedan i höstas används inget fossilt bränsle i produktionen i Grängesberg. I stället används RME – ett 100 procent växtbaserat bränsle gjort på raps – i kombination med inköpt grön el från vattenkraft.

– Det är dyrare, men det är bättre för miljön, säger teknikchefen Hans Lindgren, som leder arbetet med energisystemen på Spendrups produktionsanläggningar i Grängesberg och Hällefors.   

Dessutom använder man två egenproducerade, cirkulära bränslen: Drav, som är en restprodukt från ölbryggningen, och biogas från avloppsreningen.

– Under 2020 strävar vi efter att öka nyttjandegraden av våra egenproducerade cirkulära bränslen drav och biogas så att de kan utgöra en större del av den totala energiförsörjningen.

I produktionen kommer man enligt Hans Lindgren att vara fossilfria redan 2021.

– Nästa steg är att jobba mer med våra transporter i leverantörsledet.  

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: