Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Full spårbarhet på Garants tonfisk

Garants tonfiskburkar har fått en kod som visar på hållbart fiske. Koden visar var fisken kommer ifrån och vilka fångstmetoder som har använts.

Full spårbarhet på Garants tonfisk

Garant har valt att certifiera sin tonfisk enligt MSC – Marine Stewardship Council.

– Vår egen tonfisk i vatten och solrosolja klarar såväl våra CSR- och kvalitetskrav samt är MSC-märkt och därmed grönlistad av WWF, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Sedan en tid tillbaka har Garants tonfiskburkar försetts med en speciell spårbarhetskod. Garants leverantör Pacifical samlar in all information om fisket och lägger detta på en plattform. Där hämtas informationen, anpassas till svenska och läggs ut på Garants hemsida www.garantskafferiet.se/tonfisk. Där kan konsumenten gå in, lägga in koden som står på tonfiskburken och då få veta varifrån fisken kommer och hur fisket har gått till.

Garants leverantör Pacifical ägs till hälften av åtta nationers regeringar som tillsammans bildar Parties to the Nauru Agreement, PNA, vars syfte är att främja hållbart fiske, skapa jobb, stötta lokalbefolkningen samt bygga trygga relationer med återförsäljare och konsumenter.

Källa: Axfood

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: