Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Gefleortens mejeri läggs ned: ”Ett dystert besked”

I dag blev det klart att Gefleortens mejeri kommer att läggas ned, vilket sedan 2017 ägs av Arla.
– Utmaningarna har varit tuffa under en lång tid och vi har inte lyckats vända dem, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Gefleortens mejeri läggs ned: ”Ett dystert besked”
Foto: Gefleortens mejeri.

Styrelsen i Arla, som äger Gefleortens mejeri, har tagit i ett inriktningsbeslut om att lägga ner mejeriet i Gävle. Bakgrunden är ”de finansiella utmaningar som mejeriet haft under en lång tid och som Arla inte lyckats vända”.

– Jag kan från mitt hjärta säga att det var ett dystert besked att ge. Dock är jag glad att vi säkrat en långsiktig avsättning där Arla hämtar all den mjölk som gårdarna producerar, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef i en kommentar.

Mejeriet har runt 45 fast anställda som under dagen fått beskedet om inriktningsbeslutet att mejeriet ska läggas ner; förhandlingar med fackföreningarna är inledda.

Varumärket Gefleorten kommer att finnas kvar, även om mjölken kommer att paketeras i ett annat mejeri tillsammans med mjölk från andra gårdar.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: