Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Gemensam insats för att stötta ekologisk mejeriproduktion

Nu höjer livsmedelsbranschen, med Arla i spetsen, ersättningen på ekologisk mjölk till bönderna.
– Stödet är extra viktig för ekologiska mjölkbönder eftersom deras produktion är dyrare, säger Torbjörn Larsson, kategorichef på City Gross.

Gemensam insats för att stötta ekologisk mejeriproduktion
Foto: Arla.

Sommarens torka har lett foderbrist och därmed en potentiell brist på ekologiska mejeriprodukter. För att stödja den ekologiska produktionen har City Gross tillsammans med övriga livsmedelsbranschen, och med Arla i spetsen, beslutat att höja ersättningen till bönderna med 32,6 öre per liter ekologisk mjölk.

– Stödet är extra viktig för ekologiska mjölkbönder eftersom deras produktion är dyrare, säger Torbjörn Larsson, kategorichef på Bergendahls Food och City Gross.

Foderbristen slår hårdare mot de bönder som driver ekologisk produktion. Eftersom de inte har samma möjlighet att köpa in foder som konventionella bönder blir alternativet att minska ner på antalet kor. Därmed finns en risk för minskad produktion av ekologiska mejeriprodukter.

– Nästan en femtedel av all den mjölk vi säljer på City Gross är ekologisk och vi vill självklart att våra kunder ska ha tillgång till samma utbud som vanligt. Dessutom är den ekologiska produktionen mer gynnsam för ett hållbart samhälle och därför viktig att upprätthålla, säger Torbjörn Larsson. 

Till följd av det ökade stödet till bönderna höjs också konsumentpriserna något på ekologiska mejeriprodukter. Det är en höjning som sker hos samtliga livsmedelskedjor och som innebär att bonden får 32,6 öre extra per liter ekologisk mjölk som går via Arla. Från och med den 1 oktober får bönderna 4,47 kronor per liter ekologisk mjölk (vilket kan jämföras med konventionell mjölk där bonden får 3,57 kronor per liter). Det ökade stödet är planerat att gälla under ett år.

Enligt Jordbruksverket stod den ekologiska mjölken för 18 procent av den totala mängden konsumtionsmjölk som producerades i Sverige under 2017. Den ekologiska andelen grädde och ost var lägre och stod under 2017 för fem respektive två procent av den totala produktionen. 

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Triolab