Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Godare och mindre präktigt – nytt projekt ska ge fullkorn ett lyft

Morgondagens spannmålskonsumtion är ett brett samarbetsprojekt som ska öka svenska folkets konsumtion av fullkornsprodukter.
– I dag klassas fullkorn som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i högsta grad, säger Maria Sitell på Brödinstitutet.

Godare och mindre präktigt – nytt projekt ska ge fullkorn ett lyft
Fotot: Shutterstock

Häng med!

Projektledare för Morgondagens spannmålskonsumtion är Karin Jonsson, forskare på Livsmedelsvetenskap på Chalmers. Just nu söker man fler samarbetspartners som vill delta i projektet.

Mer fullkorn är bra för folkhälsan, det är forskningen enig om. Ett högt fullkornsintag förebygger många av vår tids stora folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag – något som bara en av tio svenskar lyckas med i praktiken. Det är detta som Morgondagens spannmålskonsumtion ska ändra på, ett Vinnovafinansierat projekt som är initierat av Chalmers tekniska högskola och där bland andra Brödinstitutet, Livsmedelsföretagen, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, Leksands knäckebröd, Nestlé och Pågen medverkar.

– Styrkan i det här samarbetet ligger i att vi att utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga och att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning. Nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn, säger Rikard Landberg, professor vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers.

Samarbetsprojektet har som syfte att förbättra folkhälsan genom att öka utvecklingen av fullkornsprodukter, förbättra kommunikationen om fullkornets hälsobringande egenskaper och göra fullkornsprodukter mer tillgängliga.

– Fullkornet har haft lite av en präktighetsstämpel på sig och många konsumenter har tyvärr fått för sig att fullkornsprodukter inte är lika goda som annan mat. I och med den här satsningen tror jag att fler konsumenter kommer att upptäcka det goda med fullkorn, säger Minna Hellman, hållbarhetsstrateg på Konsumentföreningen Stockholm. 

I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat danskarnas intag av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet har hittat inspiration i det danska exemplet samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende matvanor, innovation och kommunikation.

 AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019