Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Eric Näf

Eric Näf ansvarar för förpackningsutvecklingen på The Absolut Company. Han är en av talarna på konferensen Livsmedelsförpackningar i fokus i Stockholm den 27 april.

Hallå där, Eric Näf
Eric Näf är Director Packaging Development, The Absolut Company, och en av talarna på Livsmedelsförpackningar i fokus den 27 april.

Vad ska du tala om?
– Förpackningar som en identitetsbärare och som en del av en helhet som bygger och kommunicerar ett varumärke. Med utgångspunkt från Absolut Vodka finns det många exempel på hur man långsiktigt och konsekvent bygger identitet på en global marknad.

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?

–Att jobba med identitet och tydlighet är ett ständigt aktuellt ämne men kanske aktuellare än någonsin med tanke på den ökande konkurrensen både inom produktkategorier och mellan olika affärsmodeller och distributionsformer. Dessutom har miljöaspekten aldrig varit viktigare än nu och är ett kriterium som både konsumenter och företag gör sina val utifrån.

Vad tycker du om dagens livsmedelsförpackningar?

–Det sker en stor utveckling på många håll med nytänkande och utveckling både vad gäller material och funktion och det verkar totalt sett finnas en öppenhet att våga prova nya grepp. Detta är något jag uppskattar, eftersom det driver utvecklingen framåt och ger inspiration till alla som på något vis arbetar med förpackningar.

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?

– Det som verkligen skiljer bra konferenser och seminarier från dåliga är deltagarna. Om alla som deltar gör det med ett öppet sinne och är beredda att vara aktiva, diskutera och dela med sig av idéer och erfarenheter så är det väldigt effektivt och inspirerande. Då blir man laddad med energi och laddad att ta nya grepp.

Vad önskar du dig av morgondagens förpackningar?

– Att de ska vara smarta, snygga och funktionella. Smartheten handlar om allt ifrån ny teknik till långsiktigt hållbara. Estetiken är viktig för att få produkten att synas och uttrycka ett värde. Dessutom måste förpackningen och varan leverera en funktion på ett sätt som uppfyller och helst överträffar användarens förväntningar. 

Livsmedelsförpackningar i fokus arrangeras den 27 april på Courtyard by Marriott Hotell i Stockholm. Se hela programmet här:

 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: