Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där Eva Sundberg…

…koordinator på Jordbruksverket med uppdrag att samordna det regionala livsmedelsstrategiarbetet. Och som nu i veckan arrangerade en nationell konferens i Göteborg, där ett 70-tal representanter från de totalt 21 olika regionerna träffades.

Hallå där Eva Sundberg…

Vad var syftet med den här dagen?

– Att träffas för att ge varandra stöd och för oss på Jordbruksverket att få nya inspel. Meningen är att få de regionala strategierna att kroka an till den nationella livsmedelsstrategin. Nu är det väldigt olika hur långt man har kommit runt om i landet. En del var klara innan den nationella livsmedelsstrategin fanns på plats medan andra kommer att bli färdiga med sina regionala strategier eller handlingsplaner först under nästa år. 

Vad vill regionerna att Jordbruksverket ska göra?

– Att vi ska fungera som smörjmedel för den framtida utvecklingen, Framförallt vill de att vi sätter fart och hjälper dem att lösa vissa knutar som hindrar dem att komma vidare. De vill ha mer verkstad helt enkelt.

Vilken är den största utmaningen, som alla regioner kämpar med?

– Kompetensförsörjningen är något som alla talar om: svårigheten att hitta kompetent arbetskraft och inte minst att få unga att intressera sig för yrken som har med livsmedelsförsörjning att göra. Regelförenklingar är en annan sak många önskar sig, och där tror jag att vi har stora chanser att få olika myndigheter att samverka på ett bättre sätt.

Vad kan en sådan regelförenkling handla om?

– Det kan till exempel handla om en bonde som vill förädla mer livsmedel på sin gård och kanske även starta en gårdsbutik och ett kafé. Det innebär plötsligt tillsynsbesök från en massa olika håll och en närmast orimlig kontroll. Där måste vi bli bättre på att ha ett företagarperspektiv och synka kontrollen mellan olika myndigheter. Vi måste få bort den typen av tunga uppförsbackar som hämmar företagandet och får vissa att tappa lusten och orken att utveckla sitt företag.

Var det något annat spännande som framkom under dagen?

– Ja, vi hade en bra diskussion kring att få hälsa och hållbarhet mer synligt i strategiarbetet. Ett av många kloka inspel var att även Skolverket borde kunna få ett uppdrag inom ramen för strategierna. I dag är det Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket som samarbetar men visst vore det bra med ett bredare perspektiv.

– Vi hade även besökare från Estland med under dagen som mycket inspirerande berättade om deras livsmedelsstrategi och genomförandet av den.

 

AGNETA RENMARK

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Triolab