Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Evelina Gunnarsson

Expert på nudging och beteendeekonomi på konsultföretaget Ramboll, och medförfattare till en ny rapport om normers betydelse för hållbar konsumtion.

Hallå där, Evelina Gunnarsson
Evelina Gunnarsson vet hur man ger människor en välmenad knuff i rätt riktning.

Du är beteendeekonom – vad innebär det?

– Beteendeekonomi är en gren inom nationalekonomi. Vi människor är inte alltid så rationella som vi vill tro, därför har en del teorier inom den här grenen lånats från psykologin. De beslut vi exempelvis tar vid köptillfällen styrs av både känslor och normer – både våra egna och omgivningens förväntningar på hur vi ska agera i en viss situation.

Hur får man människor att äta på ett mer miljösmart och hälsosamt sätt?

– Nudging ett sätt att påverka beteenden men just det här med att ändra matvanor är otroligt utmanade och komplext. Det räcker inte att få en knuff i en viss riktning bara vid ett enstaka tillfälle utan det behöver upprepas på ett smart sätt.

Hur då?

– Ett sätt är att synliggöra konsekvenser och din personliga påverkan med hjälp av upplysningar av typen ”genom att byta ut ris mot matvete kan du minska ditt klimatavtryck så här mycket”. Ett annat är att göra det enklare att välja hållbart genom att signalera vad normen är: ”På konferensen kommer vi att servera en vegetarisk rätt, kryssa i rutan nedan om du önskar kött”. Resultatet blir att fler väljer vegetariskt men det är inte tvingande.

Vad kan livsmedelsindustrin göra?

– Att använda tydliga märkningar som är lätt att förstå kan göra skillnad, så som exempelvis Oatly gör med sin redovisning av klimatavtryck. Vi har en extremt begränsad uppmärksamhet i butiken, därför behöver producenterna bli bättre på att förstå hur människor fungerar. Det räcker inte att fråga konsumenterna eftersom vi är ganska omedvetna om vad som faktiskt påverkar oss. Vi förlitar oss ofta på ekonomiska incitament som styrmedel men det är inte så enkelt.

Och vad kan handeln göra?

– Vi behöver ofta påminnas i själva köpögonblicket. Även om man har kunskap eller starka värderingar om exempelvis att värna miljön är det inte säkert att det avspeglas i valen vi gör i butiken. Därför är det viktigt att göra valen enkla och mer framträdande, som att exempelvis samexponera vegetariska proteinprodukter tillsammans med kött. Eller att det öppnas ett popupfönster innan man checkar ut sin varukorg i nätbutiken där det framgår vad man enkelt kan byta ut och vad det i så fall får för effekt.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: