Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Klara Båth!

Du är ny avdelningschef för Jordbruk och livsmedel inom RISE i Göteborg sedan årsskiftet. Livsmedel i fokus vill så klart veta lite mer och säga grattis till nya jobbet!

Hallå där, Klara Båth!
Klara Båth är ny avdelningschef för Jordbruk och livsmedel på RISE.

– Tack, det känns väldigt spännande, inte minst med tanke på den transformation som hela livsmedelssektorn står inför. Jag brinner verkligen för att vara med och utveckla framtidens hållbara livsmedelssystem – att göra skillnad.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är mikrobiolog i botten och har under de senaste åren varit chef för området mikrobiologi och hygien. Det har också varit ett ganska administrativt uppdrag men jag har haft tid för lite egen forskning. Det här är ett betydligt mer omfattande uppdrag där jag får ta mig an hela livsmedelsområdet och bege mig utanför mitt egentliga kompetensområde.

RISE har precis sjösatt en ny organisation. Berätta!

– Vi har ändrat strukturer, slagit ihop några grupper och flyttat personal för att öka vår tvärvetenskapliga samverkan internt och därigenom skapa ökad nytta för näringsliv och samhälle. Vad gäller ”min” avdelning är vi nu i nästa fas, vilket innebär att vi rekryterar för att möta omvärldens behov rörande exempelvis klimatfrågor, åldrande befolkning och djurvälfärd.

Vad blir det för skillnad externt?

– Vi ska bli mer synliga utåt mot både kund och behovsägare, men även mot allmänheten – att bygga RISE som varumärke. Vi är nu Europas fjärde största forskningsinstitut, ändå är det inte alla som känner till oss. Det ska vi ändra på genom att bli bättre på att synliggöra vårt erbjudande. Vi behöver möta framtidens utmaningar tillsammans.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: