Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Lennart Bjurström…

…med titeln Heart of People & Process på livsmedelsföretaget Food for Progress och styrelseledamot i Växtbaserat Sverige, en nystartad organisation som både kommer att höras och synas under Almedalsveckan – med ett digert program kring allt från konsumentbeteende till food tech.

Hallå där, Lennart Bjurström…

Vad är Växtbaserat Sverige för något?

– Det är en ideell branschorganisation som ska verka för att främja omställningen till produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel. Vi vill vara med och påverka beslutsfattare och att öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad konsumtion, och att det finns en enorm tillväxtpotential i den här branschen.

Vilka är medlemmarna?

– Vi är mitt under skapandet och har än så länge begränsat oss till Oatly, Simris Alg och Goodtrade, som är mest känt för varumärket Astrid och aporna, samt Food for Progress, som bland annat producerar Oumph! och Beat. Vi för en dialog med andra och större producenter såsom Hälsans kök och Anamma, och kommer att bjuda in till ett möte i augusti för att få fler intressenter att vara med.

Vad gör ni i Almedalen?

­– Vi är på plats för att lyfta medvetenheten om att växtbaserat är en bransch som svarar upp emot alla delar av den svenska livsmedelsstrategin: innovation, export och hållbar mat. Vi vill nå politiker och beslutsfattare och få fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel, precis som det redan finns för animalier. Ska vi här i Sverige skapa en livsmedelssektor i världsklass så måste man satsa stenhårt på denna nya och innovativa bransch som kommer att vara en kraftigt växande livsmedelskategori nu och i framtiden, där enbart marknaden för växtbaserade proteiner väntas växa till en omsättning på 50 miljarder 2023.

Vad ser du i övrigt fram emot under Almedalsveckan?

– Jag sitter med i flera paneler, vilket ska bli intressant. Sedan försöker jag alltid hinna gå på något seminarium som handlar om något helt annat än mat, troligtvis kring mångfald och integration. Det är något som vi tycker ska återspeglas även inom livsmedelsbranschen – att vi inte jobbar mot varandra utan tillsammans för en rikare mångfald. 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev