Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Marco Lucisano

Marco Lucisano är chef för papperstillverkning och förpackningar inom RISE Bioekonomi och en av talarna på Livsmedelsförpackningar i fokus som arrangeras i Stockholm den 27 april.

Hallå där, Marco Lucisano
Marco Lucisano, Director, Papermaking & Packaging, RISE Bioeconomy, är en av talarna på Livsmedelsförpackningar i fokus den 27 april..

Vad ska du tala om på konferensen?

-Jag kommer bland annat att berätta om en studie vi genomfört globalt av konsumentuppfattningar kring material och tolka den i trenderna som är relevanta för förpackningar för livsmedel. Undersökningen bygger på intervjuer med 2 500 respondenter i Sverige, Tyskland, USA, Brasilien och Kina. Hur förhåller vi oss i vår syn på förpackningen? Vilken attityd har vi? Är vi medvetna om varför vi väljer eller väljer bort?

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?

–Det finns flera skäl. Det har gått ett år sedan klimatmötet i Paris. Vad har hänt sedan dess? Hur påverkar det politiska skiftet i USA, där klimatfrågan inte ser ut att bli prioriterad, synen på förpackningar? Förpackningar är ett hett ämne, där fakta och känslor inte går i takt. Här behövs öppenhet och kunskap, för att utveckla ansvarsfulla lösningar för framtiden.          

–Det diskuteras cirkulär ekonomi på såväl politisk som företagsnivå, men det saknas fortfarande mycket vad gäller de förpackningar som finns på butikshyllan. Generellt finns en överdriven tilltro till att bara en förpackning går att återvinna, så återvinns den. Det är lätt att gömma sig bakom formuleringen återvinningsbart och undvika design för verklig cirkularitet.

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?

–På en bra konferens får man möjlighet att stilla sin nyfikenhet och stimuleras till att tänka nytt. Jag har dessutom hört av mina kolleger att Livsmedelsförpackningar i Fokus är en mycket bra förpackningskonferens.   

Vad önskar du dig mest av framtidens förpackningar?

–En förpackning har många olika roller, som var och en ställer olika krav. Det kan ofta innebära komplexa lösningar, som försvårar en optimal design. Jag skulle vilja se förpackningar, där de olika komponenter som krävs för att ge förpackningen nödvändiga egenskaper, efter att ha levererat alla funktioner, kan återgå till sina ursprungliga värdekedjor. Då har vi tagit ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi.

Livsmedelsförpackningar i fokus arrangeras den 27 april på Courtyard by Marriott Hotell i Stockholm. Se hela programmet här:

 

 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: