Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Mie Fendert

Mie Fendert, chef försäljning och marknad på Svenska Retursystem, är en av talarna på konferensen Livsmedelsförpackningar i fokus.

Hallå där, Mie Fendert
Mie Fendert är chef försäljning och marknad, Svenska Retursystem, och en av talarna på Livsmedelsförpackningar i fokus den 27 april.

Vad ska du tala om?

– Jag kommer att fokusera på vikten av hållbara sekundärförpackningar, tjänster och lösningar, där samarbeten är en viktig ingrediens. Det finns mycket känslor när det gäller hur olika material påverkar miljön, som alltför sällan rimmar med fakta, vilket blir tydligt när livscykelanalyser presenteras. Plast har präglats av många larm, bland annat kring plast i haven. Detta har gett människor en känsla av att plast alltid är ett sämre miljöval. Det finns stora skillnader mellan olika sorters plast och hur de används. Jag kommer att berätta om produkter där plast är ett bra miljöval.  

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?

– Hållbarhets- och matsvinnsfrågan är hetare än någonsin. Jordens resurser håller på att ta slut. Vi måste alla göra ansvarsfulla val, i vardagen, varje dag. Detta gäller både som privatpersoner och som till exempel inköps- logistik- och hållbarhetschefer, där vi måste ställa krav på vår organisation.

Vad tycker du om dagens förpackningar?

– Inom förpackningsbranschen finns generellt mycket att göra, som att till exempel förbättra förhållanden för produkterna för att förlänga bäst före-datum. Förpackningar måste anpassas efter hållbarhetskrav, mer än att bara leda till köp.  Här finns mycket kvar att leverera. För optimal logistik krävs att primärförpackningens format anpassas till lastbäraren. Idag görs till exempel många förpackningar runda för att locka till köp, men det innebär låg fyllnadsgrad oavsett sekundärförpackning. Samarbeten mellan primärförpackningstillverkare, inköpare och leverantör av lastbärare/sekundärförpackning är en viktig ingrediens för att det ska bli bättre.

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?

– Genom att lyfta frågor, skapa medvetenhet och ge kunskap - som förhoppningsvis leder till förändrat konsumtionsmönster och i SRS fall till ändrade lastbärarstrategier. Företagens hållbarhetschefer borde vara intresserade av lastbärarfrågor, liksom HR-chefer, för bättre arbetsförhållanden. Och självklart logistikchefer!   

Vad önskar du dig av morgondagens förpackningar?

– Jag skulle vilja se smarta lastbärare, som löser svagheten med ansvarsfördelningen. Lastbärare med sensorer, där man till exempel kan följa temperaturskiftningar och skakningar. Dessa skulle kunna avslöja kylläckage och andra transportpåfrestningar och ge svar på om produkten är ok när den tas emot hos grossist. Jag önskar också att fler tar hållbarhetsfrågan på allvar och ser till sin del i helheten, att vi i branschen argumenterar med fakta och inte känslor. All förändring börjar med oss själva.    

Text: Per-Stefan Gersbro

Livsmedelsförpackningar i fokus arrangeras den 27 april på Courtyard by Marriott Hotell i Stockholm. Se hela programmet här:

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: