Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Ulrica Edlund

Ulrica Edlund är professor vid institutionen för fiber- och polymerteknologi vid KTH. Hon är en av talarna på konferensen Livsmedelsförpackningar i fokus i Stockholm den 27 april.

Hallå där, Ulrica Edlund
Ulrica Edlund är professor vid institutionen för fiber- och polymerteknologi vid KTH. Hon är en av talarna på konferensen Livsmedelsförpackningar i fokus i Stockholm den 27 april.

Vad ska du tala om?
– Bio-baserade plaster i förpackningar – samtid och framtid. 

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?
Intresset för att använda bio-baserade material som ett alternativ till de fossilbaserade i förpackningar ökar stadigt. I takt med att allt fler bio-baserade plaster blir kommersiellt tillgängliga till rimliga priser blir det alltmer attraktivt att substituera icke förnybara komponenter med bio-baserade kvaliteter. Samtidigt blir det allt tydligare vilka utmaningar vi står inför när konventionella, väl fungerande material, ska bytas ut mot bio-baserade: är egenskaperna jämförbara, hur fungerar de bio-baserade materialen i befintliga processer för återvinning, nedbrytningsprocesser, hur hanteras fuktkänslighet... Här behövs mycket mer kunskap och en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom forskning, innovation och produktion.      

Vad tycker du om dagens livsmedelsförpackningar?
Moderna förpackningar har revolutionerat hela livsmedelsindustrin. Men inget bra som inte kan bli lite bättre… 

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?
Som jag sa vi behöver mer kunskap och en kontinuerlig dialog och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom forskning, innovation och produktion.      

Vad önskar du dig mest av allt av framtidens förpackningar?
Funktionella, lätthanterliga och miljövänliga, utan att göra avkall på det primära syftet: att skydda och bevara den förpackade varan. 

Livsmedelsförpackningar i fokus arrangeras den 27 april på Courtyard by Marriott Hotell i Stockholm. Se hela programmet här:

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: