Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hallå där, Ulrika Jonsson Kox…

…HR-chef på Findus Sverige, som länge arbetet hårt för att öka jämställdheten. Resultatet är bland annat att man uppnått jämställdhet på alla nivåer inom företaget, med 55 procent kvinnor i ledningsgruppen, 50 procent kvinnor som linjechefer och 60 procent kvinnor i styrelsen.

Hallå där, Ulrika Jonsson Kox…

Jämställdheten ökar i näringslivet

Nyligen släppte Allbright sin årliga rapport där man tar tempen på svenska börsnoterade bolags jämställdhet. Rapporten visade att andelen ojämställda bolag för första gången minskar. Totalt innehar kvinnor 23 procent av de ledande befattningarna på börsnoterade bolag, vilket är en ökning med två procentenheter sedan förra årets rapport. Men enbart 47 av börsens 329 bolag har en jämställd ledning, samtidigt som antalet bolag utan en endaste kvinna i ledningen ökar i år. Det finns alltså fler börsbolag i Sverige som inte har en endaste kvinna i ledningen, än som är jämställda.

Findus har ovanligt många kvinnor på ledande positioner inom företaget. Hur gör ni för att lyckas?

– Det är ett resultat av vårt långsiktiga arbete med att öka jämställdheten; för oss handlar jämställdhet om en grundläggande syn på människors lika värde och möjligheter. Förutom jämställdhetsplaner och lönekartläggningar har vi fokuserat på att göra det möjligt att kombinera karriär och familjeliv genom flexibla arbetssätt. Hos oss är det inte ett hinder i karriärutvecklingen att vara småbarnsförälder eller föräldraledig.

På vilket sätt gynnar jämställdhet Findus verksamhet?

– Vi förser ju en bred grupp konsumenter med produkter varje dag. Med en jämställd organisation blir vi ännu bättre på att spegla de behov som finns på marknaden. Både jämställdhet och mångfald bidrar till en positiv arbetskultur som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det ger oss fler perspektiv när vi ska fatta beslut, vilket stärker både innovationskraften, konkurrensförmågan och den långsiktiga lönsamheten.

Vad kan ni göra ännu bättre?

– Vi kommer att fortsätta med vårt jämställdhetsarbete för att behålla den jämna fördelning mellan könen som vi har i dag. Vi kommer även utöka vårt arbete för en bredare mångfald, bland annat genom att se över vår rekryteringsprocess för att försöka locka till oss fler personer med utomnordisk bakgrund.

 

AGNETA RENMARK

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Tetra Pak Nyhetsbrev Nordic food industry kvadrat (1)