Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Halverat matsvinn med Göteborgsmodellen

Varje år slänger storköken i Göteborgs Stad cirka 1 200 ton ätbar mat till ett värde av 35 miljoner kronor. Ett nytt arbetssätt ska halvera matsvinnet.

”Göteborgsmodellen för mindre matsvinn” heter projektet som är ett verktyg med konkreta tips om alltifrån menyplanering till hur man ska ta hand om resterna. Tipsen kommer från kök som redan arbetar framgångsrikt med att minska svinnet.

– Vi har tagit fram ett verktyg med konkreta tips, allt från menyplanering till resthantering om hur man kan minska svinnet. Tipsen kommer från kök som arbetat framgångsrikt med detta. Här ingår också en instruktion för hur svinnet ska vägas och registreras. Om alla arbetar efter det kommer svinnet att minska, säger Christina Linnerhag, projektledare.

Cecilia Corin är kostkonsulent på Hushållningssällskapet Väst och deltog i projektets planeringsfas. Hushållningssällskapen i hela Sverige arbetar med utbildning om matsvinn för storkökspersonal.

- Det handlar främst om att göra mer exakta beräkningar över hur mycket gästerna äter så att det inte blir några rester. Mat som blir över, som har stått framme i serveringsdiskarna, ska ju kylas ner, paketeras, förvaras och värmas upp igen, det tar tid och kostar pengar.  Industrin och grossisterna kan underlätta för dem som planerar och lagar mat i de offentliga köken genom att exempelvis tillhandahålla mindre förpackningar till mindre kök, säger Cecilia Corin.

Projektet i Göteborg har fått fem miljoner i miljöstimulansmedel och är en del i arbetet med att nå stadens miljömål. Stadsdelsförvaltningen Centrum äger projektet och har anställt utbildare som ska ut till stadens alla 600 kök. En av åtgärderna, som alla kan börja med redan idag, är att sänka temperaturen i kylarna till 4 grader för att maten ska hålla längre.

Målet är att matsvinnet ska vara halverat vid årsskiftet 2017-2018.

Fakta om matsvinnet i Göteborgs Stad:

- 20 miljoner portioner mat lagas i stadsdelarna per år
- för varje portion som lagas är 120 gram matavfall, 60 gram är kökens svinn och resten slängs från tallrikarna
- varje kilo matsvinn orsakar utsläpp av 1,6 kilo koldioxid.
- stadsdelarnas kök lagar mat till skolor, förskolor, äldreboenden och en del gruppboenden.

Läs mer:

Vårt Göteborg

Minska matsvinnet, utbildningsmaterial från Hushållningssällskapen

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019