Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Han blandar mat med rymdteknik

Robotar, sensorer och satelliter kommer i högsta grad att vara en del av den framtida matproduktionen.
– Om man fokuserar på möjligheterna är allt möjligt, säger Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030.

Han blandar mat med rymdteknik
Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, talar om framtidens mat och möjligheter med innovation.

Det finns ingen motsättning mellan mat åt alla och en planet som mår bra. Det handlar bara om att producera maten med rätt teknik.

Det var utgångspunkten för ett seminarium i Almedalen kring vilka affärsmöjligheter det finns inom Agtech och på vilket sätt Sverige har alla chanser att bli världsledande inom området.

– Vi har kunniga lantbrukare, vi har bördiga jordar som ger tre gånger mer skörd än i USA, vi har regn som räcker och vintrar som minskar insektstrycket och behovet av kemikalier, säger Per Frankelius.

– Dessutom har vi teknikföretag i absolut framkant. Vi är ett litet land med stor tillväxtmöjlighet; vi är intressanta för att vi är annorlunda och det är alltid bästa tänkbara utgångspunkt för utveckling.

Att blanda rymdteknik med mat är alltså något vi kommer att få vänja oss vid. Liksom att det är helt nya typer av både företag och entreprenörer med spetskompetens inom teknik som just nu söker sig till livsmedelsproduktionen.

– Vi på Saab kan inte så mycket om livsmedelsproduktion men däremot kan vi teknik, säger Jenny Gustafsson, investeringschef på Saab Ventures, och berättar att företaget identifierat just livsmedel som en av flera spännande framtidsbranscher att jobba med.

– Vårt jobb är att ta emot problem och försöka lösa dem. Jag tror att kan innovation sporras genom inspiration mellan olika branscher.

Slutsats?

Att de smarta lösningarna för framtidens mat finns någonstans i gränssnittet mellan biologi och teknik, mellan bönder och ingenjörer och mellan privata företagare och forskarvärlden.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Diversified (1) Nyhetsbrev