Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Handelns nya lista ökar trycket på leverantörer av frukt och grönt

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram en lista över vilka bekämpningsmedel som bör fasas ut vid produktion av frukt och grönt i länder utanför EU.

Handelns nya lista ökar trycket på leverantörer av frukt och grönt
Foto: Shutterstock.

Vilka bekämpningsmedel som får användas i frukt- och grönsaksodlingar i länder utanför EU är inte lika strikt reglerat som inom EU. För att få större kraft att påverka producenter utanför EU att ta bort oönskade bekämpningsmedel har Svensk Dagligvaruhandel sammanställt en lista med bekämpningsmedel som bör fasas ut vid produktion av färsk frukt och grönt i länder utanför EU. Målet är att minska användningen av känt problematiska bekämpningsmedel som också är förbjudna inom EU.

Genom att offentliggöra listan vill Svensk Dagligvaruhandel öka fokus och kunskapen kring bekämpningsmedel och därmed inspirera andra svenska och utländska aktörer att ställa liknande krav.

– Våra medlemsföretag har redan krav på transparens kring bekämpningsmedel, men med den här listan vill vi få ett ökat fokus och öka trycket på leverantörer av frukt och grönt i tredje land, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Listan kommer att uppdateras årligen. Att bevaka om och när det finns länder utanför EU som ändrar sitt regelverk kring bekämpningsmedel är en del i det arbetet.

AGNETA RENMARK

Listan hittar du här!

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: