Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Här är första hjälpen vid valet av förpackningslösning

Ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet ska öka både förpackningsutvecklares och konsumenters kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.
– Vi vill bidra till att råda bot i den förvirrade debatten, säger projektledaren Helén Williams.

Här är första hjälpen vid valet av förpackningslösning
Förvirrat. När är plast bra ur ett större hållbarhetsperspektiv och när är det dåligt? Ett nytt forskningsprojekt ska ge svaret. Foto: Shutterstock.

Plastutmaningen…

…eller Lidl Future Initiatives, gav i höstas högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut möjlighet att ansöka till Plastutmaningen om totalt 10 miljoner kronor som stöd till hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Av 27 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare från bland annat RISE och KTH Kemisk Återvinning förutom Karlstads universitetet, vid en prisceremoni 5 december.

När ska man välja plastförpackningar och när ska man inte göra det?

Det är en tuff utmaning för alla livsmedelsföretag, något som forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet nu ska gå till botten med.

Det handlar om ett nytt forskningsprojekt kring ”transformativ förpackningsdesign” som fått drygt 3,8 miljoner från Lidl Future Initiatives, och som ska pågå i tre år.

– Vi ska utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt. Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem.

Projektet tittar både på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs och hur konsumenternas hantering av produkter och förpackningar ser ut i praktiken. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta när man kan välja eller bör undvika plast.

Helén Williams förklarar att många konsumenter har en bristande förståelse för förpackningars funktion, till exempel hur de skyddar livsmedel och underlättar så att allt innehåll kan förbrukas. Det kan i sin tur minska acceptensen för förpackningslösningar – även om de bidrar till minskat matsvinn och därmed en mindre miljöpåverkan totalt.

– Att utforma eller välja en förpackningslösning som tar hänsyn till materialets och produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln är en komplex uppgift som innefattar många olika faktorer. Vårt mål är att göra denna process så enkel som möjlig.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: