Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Här är hållbarhetsfrågorna som matköparna prioriterar

Tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad användning av farliga kemikalier och god djuromsorg. Det är de tre viktigaste frågorna för svenska konsumenter när det gäller mat och hållbarhet, enligt en färsk Sifo-undersökning.

Här är hållbarhetsfrågorna som matköparna prioriterar
Foto: Axfood.

Konsumentundersökningen har gjorts av Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Frågan som ställdes var: ”Hur viktigt är det att företaget som du handlar mat från arbetar med följande hållbarhetsfrågor?

De som svarade på undersökning fick en lista med 21 svarsalternativ som de sedan fick betygsätta på en skala från 1 till 5, där 1 var ”inte viktig” och 5 ”mycket viktig”.

För fyra år sedan gjorde Axfood en liknande undersökning.  Det blev samma frågor i topp då, fast med en intressant skillnad: Djurvälfärd har blivit allt viktigare för kunderna.

  – Det stora intresset för djurvälfärd ger möjligheter att öka försäljningen av mer hållbara djurvälfärdskoncept som till exempel Krav-märkt kyckling och gris där djuren ges mer utrymme och möjlighet till utevistelse, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Ett annat svar som sticker ut nu mot då är närproducerad mat. Många kunder nämner den som sin viktigaste fråga, även om den inte hamnar bland de tre mest prioriterade.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide