Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Här gör matavfallspåsar succé i frukt- och gröntavdelningen

95 procent av kunderna vill fortsätta handla frukt och grönt i en papperspåse. Det visar resultatet från ett pilotprojekt i Karlstad där man erbjuder matavfallspåsar som komplement till plastpåsarna i fyra butiker.

Här gör matavfallspåsar succé i frukt- och gröntavdelningen

”Koll på plasten” är ett pilotprojekt som drivs av miljöförvaltningen i Karlstad i samarbete med Karlstads Energi, där man bland annat erbjudit matavfallspåsar till frukt och grönsaker i fyra livsmedelsbutiker.

Drygt 30 000 matavfallspåsar har använts som frukt- och grönsakspåse under projektettiden. Kunderna har även haft möjlighet att tycka till via en enkät och resultatet visar att majoriteten av kunderna tycker att det är mycket bra att det finns matavfallspåsar som komplement till plastpåsar och vill fortsätta handla frukt och grönsaker i en papperspåse.

– Att använda matavfallspåsar som frukt- och grönsakspåse är ett innovativt sätt att minska plastanvändningen samt förbättra resursanvändningen eftersom påsen kan användas två gånger, först som fruktpåse och sen som matavfallspåse, säger Jenny Sundén, miljöhandläggare på miljöförvaltningen.

Även butikspersonalen är positiva men föredrar att kunderna lämnar matavfallspåsen öppen när de ska betala i kassan.

– Intresset för att fortsätta använda matavfallspåsar som fruktpåse finns kvar hos butiker som medverkat i pilotprojektet. Vi ser också att konceptet spridit sig och att fler butiker nu erbjuder matavfallspåsar i frukt- och grönsaksavdelningen.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev