Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Patrik Hansson

Patrik Hansson, VD på Arla Sverige är en av talarna på Livsmedelsdagarna 13-15 september, Tylösand.

Hej där, Patrik Hansson

Du medverkar som talare på Livsmedelsdagarna 2017.

Vad ska du tala om?  
- Hur viktigt det är att fokusera BÅDE på stora och små företag för att skapa en stark livsmedelsindustri som kan driva både inhemsk mervärdes konsumtion och export. Hur viktigt det är att vi som bransch samlar oss och visar våra politiker vad som krävs för att lyckas internationellt.   

Varför är det ämnet aktuellt just nu?  
- Vi har haft en politik som fokuserat på export av mycket små nischade företag, men för att verkligen nå tillväxt i exporten och för att skapa förutsättningarna för tillväxt för våra industrier – exempelvis mjölkproduktionen i Sverige - så behövs stora företag och en helt annan hjälp från våra politiker. Vi ligger långt bakom exempelvis Danmark i att skapa förutsättningar för internationella affärer. Med livsmedelsstrategin som nu diskuteras flitigt finns förutsättningarna för att se verkligheten som den är – och skapa planer som verkligen kan göra skillnad.

Vad tycker du, ska vi ha små eller stora livsmedelsföretag i Sverige? 
- Vi ska ha både stora och små, och förutsättningarna för att driva små och innovativa företag är bättre än på mycket länge. De som kommer att få det svårast är mellanstora bolag som lätt riskerar att komma i kläm i en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Se hela programmet här »

Anmälan »

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning Empack Plastseminarium