Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hej där, Patrik Myrelid

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen är en av talarna på Livsmedelsdagarna 13-15 september, Tylösand.

Hej där, Patrik Myrelid

Du medverkar som talare på Livsmedelsdagarna 2017.

Vad ska du tala om?  
- Jag ska tala under rubriken ” Storproduktion vs småskalig profil – hur gör man och vad gillar konsumenterna?”. Rubriken är särskilt intressant för Lantmännen som är ett lantbrukskooperativ och som är ett internationellt företag inom lantbruks- och livsmedelssektorn och som ägs av tusentals lantbruksföretag. Vår utgångspunkt i frågan är att man kan kombinera det lilla med det stora och uppnå fördelar som konsumenten gillar.  

Varför är det ämnet aktuellt just nu?  
- Vi ser en tydlig trend mot ursprung och närhet, konsumenten vill helt enkelt veta vem som ligger bakom en livsmedelsprodukt. Detta är trend som talar för mycket av de värderingar som våra svenska lantbruksföretag står för.

Vad tycker du, ska vi ha små eller stora livsmedelsföretag i Sverige? 
- Svaret på frågan är ”både och”. De stora har resurserna att investera i innovation och de mindre har samtidigt en närhet. Lantmännen lever väldigt mycket som vi lär som förutom att jobba med alla våra lantbruksföretag också samarbetar med många mindre innovativa partnerföretag, både inom lantbruk och livsmedel. Slutligen; jag ser verkligen fram emot Livsmedelsdagarna och att träffa alla branschkollegor, både stora och små!

Se hela programmet här »

Anmälan »

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: