Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Heta listan från SLU: Så ska matsvinnet i hela kedjan minska

En tredjedel av all mat som produceras slängs bort. Nu har forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, formulerat tio rekommendationer för hur Sverige kan minska matsvinnet – i alla led.

Heta listan från SLU: Så ska matsvinnet i hela kedjan minska
Foto: SLU.

Forskningsplattformen SLU Future Food har givit ut en ”policy brief” med forskares rekommendationer för att Sverige ska kunna minska matsvinnet. Syftet är att ge beslutsfattare, såväl inom politiken som livsmedelsbranschen, en snabbguide till lämpliga åtgärder som grundar sig i vetenskaplig forskning.

SLU bedriver forskning om matsvinn i de flesta av livsmedelskedjans delar, från primärproduktion, industri, butik, storkök och hushåll, till återvinning i kretsloppssystem och nya möjligheter för restprodukter längs vägen.

– Jag har forskat på matsvinn i många år men först nu börjar området få den uppmärksamhet som behövs för att vi ska kunna lösa problemen, säger Ingrid Strid som skrivit rekommendationerna med hjälp av sina kollegor, och med utgångspunkt i den handlingsplan för minskat matsvinn som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket gav ut 2018.

Så här ser rekommendationerna ut:

  1. Formulera nationella mål för Sverige: 50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.
  2. Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.
  3. Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.
  4. Utred producentansvar för maten.
  5. Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
  6. Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.
  7. Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.
  8. Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
  9. Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?
  10. Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, så som hästar, värphöns och getter.

 AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide