Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

HK Scan lämnar Skåne

HK Scan säger upp avtalet med KLS Ugglarps i Hörby och utökar slakten av nöt samt lamm och får på sina egna anläggningar i stället.
– Vi vill ta över ansvaret för djuren genom hela vår värdekedja, säger Magnus Lindholm, inköpsdirektör på HK Scan Sverige.

HK Scan lämnar Skåne
Foto: Shutterstock.

HK Scan och KLS Ugglarps har ett pågående avtal om legoslakt av nöt och får och lamm på slakteriet i Hörby.

I december 2018 valde HK Scan att säga upp legoslaktsavtalet och göra en omförhandling. Nu har detta lett till att avtalet sägs upp från och med årsskiftet. I stället kommer man att öka slakten av nöt på sina egna anläggningar i i Lammhult och Linköping, samtidigt som slakten av får- och lamm höjs i Linköping.

– Dels vill vi ta över ansvaret för djuren genom hela vår värdekedja, dels handlar det om affärsrelaterade skäl som jag inte kommer att uttala mig om, säger Magnus Lindholm, inköpsdirektör på HK Scan Sverige, till Livsmedel i fokus.

Vad innebär det här för era transporter?

– Djuren som föds upp i Skåne kommer att åka något längre upp till slakteriet i Linköping eller Lammhult medan avståndet för styckning i stället minskar. Det totala antalet transportmil kommer att vara desamma.

Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarp, säger till Livsmedel i fokus att det var ett ganska väntat besked att HK Scan inte längre ska slakta i Skåne:

– För oss handlar det inte om en särskilt stor del av produktionen totalt sett och berör bara produktionen på anläggningen i Hörby.

Hur går affärerna rent allmänt för er nu när det pratas så mycket vego och köttkonsumtionen faktiskt minskar?

– För oss som enbart producerar svenskt kött går det väldigt bra. Folk bryr sig mer och mer om vad de äter, vilket gör att vi har en positiv trend där konsumtionen av svenskt kött ökar. Många efterfrågar dessutom regionalt kött, såsom Smålandskött eller kött från Skåne, säger Jonas Tunestål.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: