Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hon bygger hållbara broar mellan vetenskap och business

En passionerad arkeolog som lämnade historien för att i stället gräva i framtidens livsmedel. Och som ägnar fritiden åt att lyfta svensk fotboll.
– Jag gillar att utmana mig själv, säger Annika Grälls, profilområdesansvarig för mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park i Örebro, och ordförande för Elitfotboll dam.

Hon bygger hållbara broar mellan vetenskap och business
Färgstark. Annika Grälls, profilområdesansvarig för mat och måltid vid Alfred Nobel Science Park i Örebro, är engagerad i både mat och fotboll. Foto: Agneta Renmark.

Food Tech 2020...

..är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park och branschtidningen Dagens Industri, som arrangeras den 12 mars 2020 på Örebro konserthus. Förutom föreläsningar och paneldiskussioner bjuds det också på en rafflande pitchtävling mellan heta startup-bolag inom foodtech. Annika Grälls är både initiativtagare och projektledare för eventet.

Annika Grälls arbetar med utvecklingen av framtidens hållbara mat på Alfred Nobel Science Park, som ägs av Örebro kommun, Karlskoga kommun, Region Örebro län och Örebro universitet

– När någon frågar vad jag gör brukar jag svara att jag försöker bidra till hur vi på ett hållbart sätt ska kunna försörja en växande befolkning med tio miljarder människor år 2050. För att lyckas med det behöver vi jobba mer med innovation och ställa om till mer hållbara metoder.Och framförallt måste vi hitta gränsöverskridande samverkansmodeller mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor, säger hon.

Rent konkret handlar det om att bidra med stöd och förutsättningar så att företag vågar satsa på nya innovativa produkter, tjänster och lösningar för att nå nya marknader. Eller som Annika Grälls formulerar det: ”Att omvandla forskning och innovation till business”.

– Forskare och företag kan komma till oss med sina utmaningar och så hjälper vi till att lösa dem genom att få till spännande samarbeten. För forskarna är en projekttid på två år en väldigt kort tid medan det för företagen är oceaner av tid, så det gäller att hitta vägar till samverkan.

Under det senaste året har man bland annat arbetat med ett projekt där forskning kring klimatsmart mat kombineras med integration.

– Vi nyttjar forskning kring gråärtan, som är ett klimatsmart protein och som kan odlas runt om i landet, och förenar det med utbildnings- och praktikinsatser för nyanlända kvinnor, som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden men som besitter kunskap i mathantverk. Kvinnorna får möjligheten att bland annat att lära sig livsmedelshygien och svenska för att på riktigt komma ut i arbetslivet. Företagen får bättre förutsättningar för att investera i produktutveckling; produkter som kan testas i offentliga kök för att sedan nå olika marknader – win-win för alla.

En annan del av jobbet handlar om att ta fram nya digitala lösningar i kombination med mat.

– Musikbranschen har förändrats totalt genom digitaliseringen, nu står livsmedelsbranschen inför samma förändring. Och intresset för hållbarhet och hälsa påskyndar utvecklingen eftersom tekniska lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle utan så stora uppoffringar, säger Annika Grälls, som är skaparen av Food Tech Örebro.

Det är ett årligt event i samarbete med Dagens Industri kring framtidens mat som innehåller föreläsningar, paneldiskussioner och där de mest innovativa idéerna pitchas och bedöms av en jury, och som lockat bland andra Gunhild Stordalen och Mia Brunell Livfors att medverka.

– För mig var det viktigt att få med näringslivet, att nå beslutsfattarna och riskkapitalisterna. Oftast när du startar ett bolag utifrån en idé så är det kontakter och kapital du behöver för att förverkliga den, säger Annika Grälls, som sett hur flera startups kunnat växla upp sina affärsidéer tack vare mötesplatsen.

För att framtidens livsmedel ska göra skillnad på riktigt måste de innebära hälsa och hållbarhet för det stora flertalet.

– Det måste finnas både en ekonomisk och socioekonomisk hållbarhet. Vi måste hitta uthålliga modeller och komma upp i volym. Och maten måste smaka bra. För smakar det inte gott så kommer inte tillräckligt många att äta det tillräckligt ofta.

Men jobbet är inte det enda som engagerar Annika Grälls, vars fritid nästa helt och hållet läggs på fotboll. Hon är inte bara ordförande iEFD Elitfotboll damutan även ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse och har förtroendeuppdrag inom UEFA.

Ditt liv kretsar kring mat och fotboll. Vilken är den minsta gemensamma nämnaren?

– Haha, alla har åsikter om mat och det har man om fotboll också. Fotboll är precis som livsmedelsproduktion viktigt för att utveckla små orter på landsbygden, att få människor att vara stolta och vilja bo kvar. Fotboll, som en av de sporter som har flest utövare här i Sverige, spelar även en viktig roll för folkhälsan, precis som maten vi äter gör, säger Annika Grälls.

Hon tycker även att livsmedelsbranschen, precis som resten av näringslivet, har mycket att lära av idrottsrörelsen. Inte minst när det gäller att samarbeta och skapa vinnande team.

För att lösa de globala utmaningarna måste vi samverka, tänka både långsiktigt och nya strategier – och dra mot samma mål. Tillsammans kan vi nå längre.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: