Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hon kan vinna naturvårdspris för sitt arbete med Svenskt Sigill

Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill, är en av två nominerade till SLU Artdatabankens Naturvårdspris. Det är det gedigna arbetet med att föra in biologisk mångfald i reglerna för Svenskt Sigill hon uppmärksammas för.

Hon kan vinna naturvårdspris för sitt arbete med Svenskt Sigill
Helena Allard, hållbarhetschef på Svenskt Sigill.

SLU Artdatabanken…

…är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in och lagrar data om biologisk mångfald, stödjer myndigheters arbete, utför regeringsuppdrag och forskning. Syftet med priset är att främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

Helena Allards arbete har lett till att åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genomförs på ett tusental Svenskt Sigill gårdar runtom i Sverige. Odlarna kan välja från en lista för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats.

Till exempel kan odlaren:

  • Så blommande remsor utmed åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
  • Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.

Odlaren behöver samla ett visst antal poäng för att uppnå kraven som ställs i reglerna för Svenskt Sigill märkningen.

– Jag är glad över att vara nominerad men tycker att våra odlare, som gör jobbet på gården, ska få vara med och dela på nomineringen med mig, säger Helena Allard i en kommentar.

Naturvårdspriset delas ut på Biologiska mångfaldens 22 maj till någon som ”har gjort enastående insatser för den biologiska mångfalden”.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: