Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Hon leder arbetet mot Sveriges mest hållbara mejeri

Skånemejerier ska bli Sveriges mest hållbara mejeri och den nya hållbarhetschefen Jeanette Flodqvist spelar en avgörande roll i den ambitionen:
– Att bibehålla biologisk mångfald är en av våra viktigaste frågor, säger hon till Livsmedel i fokus.

Hon leder arbetet mot Sveriges mest hållbara mejeri
Här är hon, Skånemejeriers nya hållbarhetschef Jeanette Flodqvist. Foto: Skånemejerier.

Mer om Skånemejeriers hållbarhetsarbete

Skånemejeriers produktion drivs i dag till 97 procent av förnybar energi. Samtliga mjölkgårdar är certifierade enligt ISO 9001 med särskilt fokus på djuromsorg, biologisk mångfald och säkerhet. Företaget har också satsat på att minska matsvinnet. Detta genom att minska antalet kasserade produkter på Malmömejeriet med 70 procent och att samarbeta med Stadsmissionen kring överskottsprodukter.

Ett cirkulärt och klimatpositivt företag som producerar hållbara produkter som är bra för både människa och miljö; Skånemejerier har siktet inställt på att bli Sveriges mest hållbara mejeri.

– Vi har valt ut FN-målet nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald som ett av våra prioriterade mål. För att stärka den biologiska mångfalden är det viktigt att bibehålla betande boskap, säger Jeanette Flodqvist, som bara hunnit göra sina första tre veckor på jobbet som hållbarhetschef på Skånemejerier men som redan verkar ganska varm i kläderna.

Hon förklarar att naturbetesmarker är en av de artrikaste miljöerna i det svenska odlingslandskapet och att en stor del av dessa marker betas av just mjölkkor.

– Vi mäter antal hektar ogödslad naturbetesbetesmark genom det system som vi har kring ersättning till våra bönder. I dag har vi 9 951 hektar naturbetesmark på våra gårdar. Utöver att verka för betade boskap, kräver vi också ansvarsfullt producerad soja på de gårdar vi köper mjölk från.

Jeanette Flodqvist har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor inom Region Skåne i många år.

– Där handlade mycket om att skapa förutsättningar för samverkan med många aktörer. Detta är mer handgripligt – här kan jag göra skillnad direkt.

Hon är nationalekonom i botten och har en master i miljö och hållbart företagande.

– Jag intresserar mig därför lite extra för att belysa de samhällsnyttiga värden som våra betande djur genererar. Här vill jag gärna arbeta nära forskningen och kunna kommunicera till våra konsumenter vad varje liter mjölk som de köper faktiskt betyder för den biologiska mångfalden.

Skånemejerier ingår i den franska mejerikoncernen Groupe Lactalis.

Hur påverkar det faktum att ni har franska ägare ert hållbarhetsarbete?

– Att vi inte bara kan göra skillnad lokalt utan i världen. Vi ligger steget före i Sverige med våra miljökrav och våra franska ägare tittar mycket på vad och hur vi gör här.

Vad är prio ett för dig just nu?

– Det är att lägga in en högre växel när det gäller våra förpackningar, som ska bli 100 procent återvinningsbara till år 2022 och förnyelsebara till 2030. Just nu tittar vi till exempel på hur vi ska ersätta plastsugrören som hör till vissa av våra dryckesförpackningar.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev