Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Insekter och skogsavfall ska ge mer hållbar fisk i disk

Mer hållbar fisk som föds upp med ett cirkulärt producerat foder. Det är målet ett nytt projekt som drivs av SLU och Axfoundation.
– Vår mat ska helst inte äta vår mat, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Framtidens Mat på Axfoundation.

Insekter och skogsavfall ska ge mer hållbar fisk i disk
Maträtt med odlad regnbåge producerad av företaget Älvdalslax, som är partner inom projektet "5 ton grön fisk i disk". Foto: Salt Food & Communication/Sara Danielsson

5 ton grön fisk i disk

Projektet finansieras delvis av forskningsrådet Vinnova och kommer att löpa över två och ett halvt år. Målet är att skapa en fungerande kedja av produktion, logistik och marknad. Följande aktörer medverkar: Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, Axfood, Fazer, Älvdalslax, Sweco, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Raisio Fiskfoder, Restaurang- och hotellhögskolan Örebro universitet, RISE Processum AB, Mycorena AB, Marine Feed AB, Härnösands Energi & Miljö och Matfiskodlarna Sverige AB. Smögenlax, Göteborgs universitet och Nofima (Norge) är med genom ett integrerat systerprojekt finansierat av Kampradstiftelsen.

Efterfrågan på fisk och skaldjur ökar samtidigt som nästan 90 procent av världens kommersiella fiskbestånd utnyttjas maximalt eller till och med är överfiskade. En stor del av den vildfångade fisken går till djurfoder, vilket inte hållbart.

Därför har SLU och Axfoundation initierat projektet ”5 ton grön fisk i disk ”med syfte att ta fram ett hållbart och cirkulärt fiskfoder som samtidigt ger god och välsmakande fisk. 

– Vår mat ska helst inte äta vår mat. Det är smartare om den äter det som vi inte kan eller vill äta. Genom projektet skapar vi i stället ett cirkulärt foder som på ett effektivt sätt tar vara på resterna från vår egen livsmedelsproduktion, säger Madeleine Linins Mörner.

Fodret produceras av restprodukter från handel, livsmedelsindustri och skogen, samt från alternativa marina råvaror som med hjälp av insektskompostering och mikrobiell fermentering omvandlas till fiskfoder. Det kan till exempel handla om skal och kärnhus från frukt och grönsaker, brödsvinn eller restprodukter från skog och åker. Insekterna och mikroberna äter restprodukterna och fisken äter sedan insekterna/mikroberna efter att dessa omvandlats till foderpellets. Det potenta gödsel som insekterna genererar kan användas som växtnäring.

– Eftersom fodret bland annat består av insekter som livnärt sig på restprodukter från livsmedelsindustrin skapas en produktion som inte konkurrerar med annan livsmedelsproduktion, utan bidrar till en ökad och säkrare livsmedelsförsörjning, säger Anders Kiessling, professor vid SLU.

För att säkerställa att fisken också smakar bra är Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet med som samarbetspartner. De ska kartlägga hur en rad olika faktorer, såsom nya slags foder och vattenkvalitet, kan ge mat av högsta gastronomiska värde.

Målen är att fisken ska finnas i butiksdiskarna inom två år.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev