Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Insektsprotein intressant livsmedelsråvara

Insektsprotein har stor potential som livsmedelsråvara, en möjlighet som livsmedelsindustrin borde ta tillvara – och det gäller att göra det nu. Det menar Virpi Varjonen, strateg på Invenire Market Intelligence Oy. Men än är ingen insekt godkänd som livsmedel i EU.

Insektsprotein intressant livsmedelsråvara
Silkesmaskar anses av många som en delikatess. Foto: Canstockphoto

– Livsmedelsindustrin har mycket att vinna på att använda denna kostnadseffektiva, hållbara och högvärdiga proteinkälla i sina produkter, menar Virpi Varjonen och räknar upp några fördelar:
• Efterfrågan på högvärdigt protein fortsätter att öka. Insekter innehåller mycket protein, lite fett, alla essentiella fettsyror, fibrer, flera mineraler och B-vitaminer.
• Insekter kan malas till ett mjöl, som går att använda i alla typer av processad mat.
• Insekter passar in i trender, som hälsa, "fri från" och clean label.
• Insektsprotein gör produkterna mer hälsosamma.
• Att föda upp insekter är kostnadseffektivt och hållbart.
• Genom att använda hållbarhetsaspekten i marknadsföringen går det att bygga upp en känslomässig relation med konsumenten, som gör att kundlojaliteten ökar.

Än är dock inga insekter godkända som livsmedel i EU, trots att de redan säljs i flera länder, bland annat Sverige. Efsa har gjort en riskvärdering enligt förordningen om Novel Foods och ett yttrande kom i dag. Sedan är det upp till varje företag att ansöka om ett godkännande.

– Men än så länge har inget företag ansökt om ett godkännande för att sälja insekter, säger Zofia Kurowska, Livsmedelsverket.

Text: Carina Malm

Läs mer om insekter som livsmedelsingrediens i Livsmedel i fokus nr 7 som utkommer den 12 oktober.

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: