Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kaffefabrikens satsning på säker arbetsmiljö gav resultat

Zoégas har som en av tre kandidater nominerats till svenska Leanpriset 2019. Priset delas ut till företag som lyckats med att ständigt förbättras.
– Det gäller att få alla i organisationen med sig, säger fabrikschefen Andreas Wendel.

Kaffefabrikens satsning på säker arbetsmiljö gav resultat
Andreas Wendel är chef för Zoégas fabrik i Helsingborg.

Mer om Svenska Leanpriset

Tre svenska organisationer har gått vidare som finalister till årets upplaga av Svenska Leanpriset. Förutom Zoégas är det The Absolut Company, med dryckesproduktion i Åhus, samt N4, som levererar support, drift och underhåll till forsknings- och tillverkningsindustrin inom life science, som tävlar om priset. Vem som vinner avgörs under ett event i mitten av oktober.

Zoégas kaffefabrik, som är en del av Nestlé, ligger i Helsingborg och här arbetar 70 medarbetare med att tillverka rostat och malet kaffe. För tio år sedan drog man igång det omfattande förbättringsarbete som nu uppmärksammas.

– Vi har lyckats engagera medarbetare i hela fabriken genom att ge dem inflytande och ansvar att styra över sina arbetsuppgifter i stället för att allt ska komma från toppen, säger Andreas Wendel till Livsmedel i fokus.

Han förklarar att det inte i första hand har handlat om att spara pengar utan att satsa på god arbetsmiljö och utveckla en så bra produkt som möjligt – och att det ger resultat.

– "Säkerheten först" är något av ett mantra här i fabriken.

Lean-arbetet på Zoégasfabriken har bland annat lett till ökad säkerhet utan några olyckor som lett till sjukfrånvaro har inträffat på fabriken på över sju år.

Och mängden oplanerade stopp minskade med 32 procent under år 2018, tack vare strukturerat tankesätt med standarder, problemlösning och måltal.

Det har även minskat klimat- och miljöpåverkan genom att fabriken har minimerat koldioxidutsläppen sedan man övergått till biogas.

Grunden i allt arbete med Lean är kundnytta och kundfokus. Genom att hela tiden utvärdera vad kunden behöver och hela tiden göra små och stora förbättringar har Zoégas förbättrat verksamheten på många sätt.

– Sedan har det i sin tur inneburit att vi har ökat mängden kaffe vi producerar och på så vis kunnat ta fler marknadsandelar. Många företag som arbetar med förbättringar gör det för att kunna göra neddragningar medan vi tvärtom har anställt fler människor.

Vad betyder den här finalistplatsen för er internt?

– Att vi får ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker och ligger bra till i förhållande till andra företag och branscher. Det är bra att stanna upp och fira lite.

Vad kan ni göra ännu bättre?

– Det finns hur mycket som helst kvar att göra, det samtidigt det som är spännande – att man lär sig av varje steg man tar och kan hitta nya saker att arbeta med men kunna göra det från en högre nivå.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)