Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kålrotsakademin ska främja matens kulturarv

Den 20 april bildades Kålrotsakademien för främjandet av matens kulturarv vid en ceremoni i Stockholm. Akademien, som får 18 ordinarie ledamöter, kommer att främja de kulturhistoriska och geografiska kopplingarna mellan råvara, egenskaper och uttryck i förädlade livsmedelsprodukter, maträtter och måltider. Akademien vill också lyfta fram de målande berättelserna på mål som omger dessa kopplingar i Sverige.

Kålrotsakademien får 18 ledamöter – 9 kvinnor och 9 män – alla med sina speciella kompetenser. Tillsammans representerar de en mycket stor kunskap om allt från agrarhistoria till TV-matlagning. Akademien blir en smältdegel och ett forum att driva forskning och utveckling från, men också en plattform för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel.
Tanken på en akademi kläcktes i januari 2014 av Hans Naess och Martin Ragnar. Att akademien valt kålroten som sitt signum har att göra med att denna kulturväxt uppkom biologiskt i just Sverige och härifrån spridit sig över världen.

I ett pressmeddelande skriver Kålrotsakademin:
"Om husmanskosten betonar det rejäla och de stora dragen, gastronomin fokuserar på den finare matlagningen, det ekologiska på just det det är, det närodlade på värdet av markernas fortsatta hävdande och mathantverket på det småskaliga entreprenörskapet så är det något som saknas och detta något är kulturen. Och den svenska matkulturen i sin moderna uttolkning handlar om sökandet efter mångfalden i råvaror, förädlade produkter och maträtter – i någon mening faktiskt en motsats till husmanskosten. Men det handlar inte bara om att söka kulturen utan också om att börja förstå värdet av att berätta om kulturen – och då inte bara på finkrogarna utan även på Ica eller i pizzerian på hörnet."

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev