Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kanelbullens dag boostar både ekonomin och sysselsättningen

I dag firar hela Sverige Kanelbullens dag, vilket innebär att mer än varannan svensk kommer att äta minst en kanelbulle.
Enligt beräkningar från Oxford Research innebär det en rejäl skjuts för den svenska ekonomin på 377 miljoner kronor.

Kanelbullens dag boostar både ekonomin och sysselsättningen

Hur många fler jobb skapar Kanelbullens dag och hur påverkas den svenska ekonomin?

Det var frågan som Oxford Research lät sin senioranalytiker Gunnar Lindberg undersöka svaret på. Här är resultatet:

"Branschuppgifter gör gällande att det säljs ungefär 3 miljoner bullar runt om i Sverige under Kanelbullens dag och att minst hälften av Sveriges befolkning äter en bulle. Det blir närmare 5 miljoner bullar.

Om vi antar att en kanelbulle i snitt kostar 20 kronor och att ingredienserna kostar cirka 5 kronor så får vi dels en effekt på livsmedelssektorn, dels en effekt för kaféer, för dem som säljer bullar till kontor, transportörer och så vidare. Låt oss partiellt fokusera på effekten för livsmedelsindustrin, eftersom denna effekt uppstår både då bullar säljs och då människor bakar sina bullar hemma. Den exogena effekten från dagen blir alltså en ökad efterfråga på livsmedelsprodukter till ett värde av 25 miljoner kronor.

Låt oss använda denna exogena efterfrågeeffekt tillsammans med en så kallad input-output-modell för att se vilka effekterna blir på Sveriges ekonomi och sysselsättning. Livsmedelsproduktion har en multiplikator på 2,53 vilket innebär att varje krona som efterfrågan ökar i den sektorn så ökar den totala produktionen i ekonomin med det värdet. Effekten av kanelbullarna blir således totalt 63,25 miljoner kronor.

Sysselsättningsmultiplikatorn för livsmedelsproduktion är 1,47 vilket innebär att en miljon ökad efterfrågan i den sektorn totalt skapar 1,47 jobb i hela den svenska ekonomin. Vi använder den exogena effekten som var 25 miljoner kronor och ser att det betyder att kanelbullens dag leder till ca 37 heltidsjobb i Sverige varje år.

Utöver detta skapas även en handelsmarginal i de sektorer som säljer kanelbullar, samt ett värde hos de som transporterar kanelbullar till arbetsplatser. Dock uppstår troligtvis inget mervärde i transporter av råvaror till butiker och bagerier eftersom det nog faller inom ramen för de normala transporterna.

Om vi antar att kaféer och transportörer delar på ett värde av cirka 15 kronor per bulle så uppstår det i dessa branscher ett värde på 45 miljoner kronor.

Kaféer har en multiplikator på cirka 2,6 och spedition motsvarande 2,4, vilket betyder att effekten av ringarna på vattnet landar på omkring 112,5 miljoner kronor.

Sysselsättningseffekten är mer komplicerad i detta fall eftersom kaféer har en effekt på 2,17 personer per miljon medan spedition är betydligt lägre på 1,63 personer per miljon. Men om vi antar att de delar på omsättningen så blir effekten totalt: 49+37=86 personer.”

Så sammanfattningsvis, om man tar hänsyn till råvarorna för att baka en bulle industriellt och hemma, påslag hos kaféer, samt transporter för de bullar som säljs ute och konsumeras på arbetsplatser, blir slutsatsen att Kanelbullens dagskapar totalt 266 jobb i Sverige och att effekterna på den svenska ekonomin uppgår till totalt 377 miljoner kronor.

Det är inte dåligt marscherat av en vanlig bulle.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev