Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Klart med ny svenskmärkning på mat

Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund har kommit överens om att införa en frivillig svenskmärkning på mat. Märkningen kommer att kunna användas på alla typer av livsmedel och innehåller tydliga och enhetliga kriterier.

–3 av 4 konsumenter föredrar svenska livsmedel. Med en gemensam frivillig märkning för alla varukategorier kommer det att bli lättare att hitta svensk mat i livsmedelsbutikerna, säger Karin Brynell VD på Svensk Dagligvaruhandel.

För livsmedelsproducenterna har det varit viktigt att den nya märkningen även kan användas på livsmedel med flera ingredienser.

–Svenskmärkningen kommer kunna användas på alla typer av livsmedel, från rena råvaror till färdigmat. Den obligatoriska ursprungsmärkning som idag finns inom EU är otydlig för konsumenterna, komplicerad att använda och omfattar inte alla typer av livsmedel, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Initiativet är förutom ett svar på konsumenternas efterfrågan ett viktigt bidrag från branschen i det pågående politiska arbetet att stärka och utveckla svensk matproduktion.

–Allt fler efterfrågar svenska livsmedel och det gäller att vi säkrar tillgången på svenska råvaror även i framtiden. En tydlig märkning är bra inte bara för våra lantbrukare utan för hela livsmedelsbranschen, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Förutom att förenkla för konsumenterna i Sverige är förhoppningen att svenskmärkningen ska göra svensk mat och dryck synligare även utomlands och därmed främja den svenska livsmedelsexporten. Arbetet med att ta fram själva symbolen för svenskmärkningen har nu inletts. Tidplanen är att de första produkterna med den nya märkningen finns i butikerna i höst.

Kriterierna för den nya svenskmärkningen är som följer:

  • För rena jordbruksprodukter, exempelvis grönsaker, gäller att odlingen ska ha skett i Sverige. Det gäller även bearbetade livsmedel med bara en ingrediens, exempelvis vetemjöl.
  • Allt kött ska komma från djur födda, uppväxta och slaktade i Sverige. Kriterierna för svenskt ursprung blir därmed striktare och tydligare än motsvarande kriterier i den obligatoriska ursprungsmärkningen på EU-nivå.
  • I färdigrätter och andra produkter med mer än en ingrediens, skall minst 75 procent av innehållet ha svenskt ursprung. Kött, ägg och mjölk ska dock alltid ha 100 procent svenskt ursprung, även då de ingår som ingredienser i en produkt.
  • För alla typer av livsmedel ska samtliga steg i produktionen, inklusive förädling och förpackning, ha skett i Sverige för att svenskmärkningen ska få användas.
Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019