Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Klimatforskaren: "Mat kan inte vara en jakt på lägsta pris"

För att rädda klimatet måste stora delar av livsmedelssystemet förändras, och det krävs rätt drastiska åtgärder.
Det säger Elin Röös, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och specialiserad på hållbar matproduktion och hållbar markanvändning.

Klimatforskaren:

För drygt två veckor sedan publicerade den medicinska tidskriften The Lancet, i samarbete med Gunhild Stordalens stiftelse EAT, en uppmärksammad rapport om mat, klimat och hälsa.

Enligt de 37 forskarna som medverkar i rapporten måste vi göra en radikal och global omställning av dagens livsmedelssystem för att kunna producera hälsosam mat till alla de tio miljarder människor som vi beräknas vara år 2050, utan att ha allt för stor påverkan på klimat och miljö.

Livsmedel i fokus ringde upp Elin Röös på SLU som ägnat de senaste tio åren åt att forska och undervisa i frågor kring matproduktion, miljö och klimat.

Vad säger du om den här rapporten?

– Jag tycker att den är en bra sammanfattning av läget samtidigt som den tar ett helhetsgrepp på både hälsa, klimat och miljö och viktiga policyfrågor. Den bekräftar det vi länge vetat men på ett väldigt konkret sätt genom att ange storleksordningen på saker och ting. Som till exempel hur mycket av olika livsmedelsgrupper som vi kan äta för att det ska vara hälsosamt samtidigt om man sätter upp gränser för livsmedelssystemets miljöpåverkan.

När det gäller konsumtionen av kött är det till exempel ”en köttbulle om dagen” som gäller. Är detta rimligt?

– Ja, och jag tycker att det är jättebra att de konkretiserat detta. Vi har snackat tillräckligt länge om att vi måste förändra både vårt sätt att resa, bo och konsumera. Nu krävs det drastiska åtgärder. Vi har ingen tid att spela med, vi ligger redan väldigt nära klimatgränserna och måste få till en förändring omedelbart bums.

Rapporten har ett globalt perspektiv.Vad är överförbart på Sverige, som ju faktiskt har ett av världens bästa lantbruk utifrån ett miljö- och klimatperspektiv?

– Vi behöver till exempel styra om vår traditionella animalieproduktion för att i stället odla mer spannmål, baljväxter, grönsaker och frukt. Det finns absolut utrymme för att föda upp djur men produktionen måste i så fall ge andra mervärden, som att vi exempelvis kan hålla naturbetesmarker öppna. Vi måste även få upp värdet på den mat som produceras. Det krävs både investeringar, styrmedel och mod, inte minst från statligt håll.

 Vad kan livsmedelsföretagen göra för att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem?

– Det är helt centralt att hela värdekedjan samarbetar kring detta och där har leden mellan primärproduktion och konsument både mycket makt och därmed stort ansvar. Industrin kan påverka genom vilka produkter man tar fram och vilka råvaror man använder. Handeln kan påverka genom hur de exponerar och prissätter. Om vi ska producera mer mat här i Sverige och framförallt helt andra typer av mat med den omställning av lantbruket som krävs så måste såväl investeringar som risker fördelas på hela värdekedjan, det kan inte bara hamna hos producenten som en slags Svarte-Petter. Vi måste tillsammans hitta modeller för detta, säger Elin Röös, och menar att om den svenska livsmedelskedjan ska klara transformationen så får mat inte längre bara vara en jakt på lägsta pris.

Ditt bästa tips till livsmedelsproducenterna?

– Se till att utveckla den här typen av klimatsmarta produkter om ni inte redan har börjat, och fundera på hur de ska se ut och smaka och marknadsföras för att bli mer attraktiva. Försäkra er om att råvarorna ni köper in verkligen är bra, och var beredd att betala för de mervärden ni får.

Elin Röös tycker också att både industrin och handeln ska tänka ett extra varv när det gäller att tjäna pengar på godis och andra produkter som faktiskt är skadliga för både hälsa och miljö – att man har ett moraliskt ansvar.

– I takt med att konsumenterna blir mer medvetna och kunniga blir det ännu viktigare att det finns substans bakom det man säger. Man kommer liksom inte längre undan med snack utan måste visa att man faktiskt gör någonting.

 AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019