Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Klimatsmarta satsningen lockar – men effekten ännu oklar

Världens första klimatmärkta sortiment har tagits emot väl av kunderna hos nätaktören Mat.se. Men om konsumenternas faktiska klimatavtryck också minskat efter lanseringen är för tidigt att säga.

Klimatsmarta satsningen lockar – men effekten ännu oklar

I mitten av november lanserade e-handelsföretaget Mat.se världens första klimatmärkta sortiment med cirka 3 000 matvaror. Kunderna som har tillgång till statistikcentret, kan följa sina köp och utvecklingen för sitt matrelaterade klimatavtryck via sitt kvitto. 

Att klimatsatsningen har tagits emot väl av kunderna märks bland annat hos företagets kundtjänst. Nu har företaget genomfört sin första analys av kundtrafiken och konsumenternas klimatpåverkan per kasse – före och efter lanseringen.

Men i och med de gångna storhelgerna är det svårt att dra några slutsatser baserat på tidsperioden.

– Vi kunde se en minskning av klimatpåverkan i konsumenternas matkassar, men denna är inte statistiskt säkerställd och påverkas också av att matkonsumtionen runt storhelgerna inte är representativ för resten av året, säger Viveca Järhult som är marknadschef på Mat.se.

Exempelvis ökar konsumtionen av fläskkött runt jul, ett köttslag med lägre klimatavtryck än nötkött, dessutom saknas vissa av de säsongsspecifika produkterna i klimatdatabasen.

– Vi behöver hitta en period av normalkonsumtion för att få till en mer rättvisande jämförelse med kvartalet innan lanseringen. Men på längre sikt kommer vi antagligen också kunna jämföra storhelger med varandra, säger Viveca Järhult.

Nästa steg för nätaktören blir nu att klimatmärka flera produkter och att mäta förändringarna av såväl klimatavtryck som kundtrafik över en längre tid.

ELLEN LARSSON

 

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: