Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Knökfullt med baljväxtexperter i bönornas Mecka

I dag står Öland som värd för en nationell baljväxtdag, med syfte att visa på baljväxters potential som miljösmart och hälsosamt livsmedel, sprida kunskaå om den forskning som bedrivs samt ge inspiration till produktutveckling.

Knökfullt med baljväxtexperter i bönornas Mecka

I Sverige odlas baljväxter nästan uteslutande på Öland. Den 11-12 september lägger därför projektet New Legume Food,med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i spetsen, sin forskningskonferens på just Öland. Och bjuder samtidigt in till en halvdag med öppna aktiviteter.

På programmet står bland annat seminarium om trender, produktutveckling och handelns syn på baljväxters potential, en fältvandring hos bönodlare samt ett studiebesök på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter – Sveriges enda produktionsanläggning för bönor.

Ett 50-tal intressenter inom olika kategorier, såsom handlare, kockar, lantbrukare, offentliga aktörer, matförädlare, livsmedelsföretag och forskare deltar i konferensen.

Projektledaren Elin Röös tycker att det känns spännande att kunna förlägga en konferens av det här slaget på just Öland.

– Öland är ju de svenska trädgårdsbönornas mecka. Nu gäller det att få igång mer baljväxtproduktion till humanföda – och framförallt att få fler människor att upptäcka detta fantastiska livsmedel, säger hon.

Regionförbundet i Kalmar län deltar i projektet genom Livsmedelsutveckling Sydost, tillsammans med Region Skåne, Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet och de stora livsmedelsföretagen Fazer, Orkla Foods och Oatly.
– Så här många experter på baljväxter har aldrig tidigare samlats på Öland vid ett och samma tillfälle, säger Thomas Isaksson, projektledare förLivsmedelsutveckling Sydost.

Annons: Bergström & Hellqvist
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Nordic food industry kvadrat (1) Tetra Pak