Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kompetensbrist – så ska Astar lösa utmaningarna för branschen

Stycknings- och slakteribranschen skriker efter arbetskraft. Nu startar Astar utbildning i styckning och slakt på fyra nya orter i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen.

Kompetensbrist – så ska Astar lösa utmaningarna för branschen
Foto: Astar.

I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetskraftbristen. Nu sprids det lyckade konceptet vidare till Göteborg, Linköping, Malmö och Skövde där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år. 

– Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige, och berättar att man även för diskussioner om att starta liknade utbildningar i Luleå och Dalarna.

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning, om det finns relevanta utbildningar finns att tillgå. med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av många viktiga bitar för att uppnå de nya målen i livsmedelsstrategin. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: