Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Konkurrensverket vill stärka svensk livsmedelsproduktion

Svensk mat värderas högt av konsumenterna men konkurrensen från importerade livsmedel är hög, enligt en färsk analys från Konkurrensverket. En viktig slutsats är att prisfokus behöver ändras i offentliga upphandlingar för att få fart på den svenska produktionen.

Konkurrensverket vill stärka svensk livsmedelsproduktion
Svensk mat kan gynnas bättre i offentliga upphandlingar, enligt Konkurrensverket. (Foto: Shutterstock)

Konkurrensverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan. I rapporten ”Konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan” görs en rad slutsatser.

Bland annat konstaterar projektledaren Ann-Britt Bern att intresset för att äta svenskproducerad mat stadigt ökar bland konsumenterna.

– Åtta av tio konsumenter tycker att det är viktigt att maten är producerad i Sverige, säger hon.

Detta faktum borde ge den svenska livsmedelsproduktionen ett rejält uppsving, men i praktiken har många primärproducenter och livsmedelsföretag svårt att konkurrera med utländska produkter.

– Ökad import har gett ett större utbud av produkter till lägre priser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör hos Konkurrensverket.

För att stärka både jordbruket och livsmedelsindustrin är det enligt Konkurrensverket viktigt att de går hand i hand, eftersom många råvaror vidareförädlas i Sverige. Men i många fall blir det svårt för primärproducenterna att konkurrera eftersom offentlig upphandling ofta har starkt prisfokus och därför förskjuts till utländska produkter. Tydligare hållbarhetskrav och mer resurser skulle kunna förändra den bilden.

– Om inte mer resurser tillförs och kostnaden för inköp av råvaror tillåts öka kommer det sannolikt inte att ske några större förändringar av offentliga inköp, säger Rikard Jermsten.

 

 

 

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: