Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Köttet tappar – men svenskt ökar

Det är fortsatt mindre kött och fågel på konsumenternas tallrikar – men desto mer svenskt, enligt nya siffror från Jordbruksverket.
– Intresset är stort för närproducerad mat och miljömässig hållbarhet, där svensk produktion har starka mervärden, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

Köttet tappar – men svenskt ökar

Under 2017 minskade köttkonsumtionen med 2,6 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person – den största minskningen sedan 1990.

Nu under 2018 har utvecklingen fortsatt i samma takt. Minskningen under årets första nio månader är 2,8 procent, vilket motsvarar 1,8 kilo per person.

– Trender, klimathänsyn, hälsofokus och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen i dag. En ökad andel vegetarisk mat hos vissa konsumentgrupper får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen, säger Åsa Lannhard Öberg.

Att allt fler konsumenter kopplar ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter gör att efterfrågan på svenskt kött och matfågel stiger. Den svenska marknadsandelen har hittills i år ökat med mellan två och sex procent.

Under första halvåret 2018 minskade importen av nöt, gris och matfågel medan exporten ökade.

– Att både produktion och exporten av kött ökar är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin.

 AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev