Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kravs nya grepp ska öka försäljningen av hållbar mat

Krav ser över sina regler för att tydliggöra hur Krav-märkta produkter får hanteras och marknadsföras i butik.
– Vi vill underlätta för både butiker och konsumenter, säger Anita Falkenek, vd på Krav.

Kravs nya grepp ska öka försäljningen av hållbar mat
Foto: Krav.

I nästan 20 år har Krav haft ett regelverk för dagligvarubutiker som bland annat omfattar försäljning, märkning och skyltning. I dag är drygt 710 butiker runt om i landet Krav-certifierade men andelen hållbara livsmedel inom dagligvaruhandeln är fortfarande relativt låg.

– Vi vill därför ta ett nytt grepp för att öka försäljningen av Krav-märkta och hållbara livsmedel. Vi kommer att lyfta fram dessa produkters mervärden på ett sätt som gagnar alla butiker, säger Anita Falkenek, som är mån om en nära och god dialog med representanter från branschen under arbetets gång.

Bakgrunden är även att en ny EU-förordning för ekologiska livsmedel träder i kraft i januari 2021.

– Det handlar bland annat om nya krav på hantering och att säkerställa spårbarheten. Vi vill anpassa oss till den utan att samtidigt försvåra för butikerna.

Vad innebär det här för leverantörerna?

– Mycket handlar om märkningsfrågor för att säkerställa spårbarheten. Vi vill utveckla det här tillsammans med branschen för att göra det smidigt för konsumenterna att handla hållbart i framtiden.

Krav påbörjar översynen av de nuvarande butiksreglerna under 2019. De nya regelförslagen kommer att skickas ut på remiss under våren 2020 och planen är att de nya reglerna ska träda i kraft från och med 2021.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: